Overslaan en naar de inhoud gaan
Door akkhan op 19-04-2021 - 15:10

Het NCvB wil tien jaar na de start het succesvolle Project Intensief Melden (PIM) een extra impuls geven. Een projectgroep buigt zich over mogelijke verbeteringen. Bedrijfsartsen wordt gevraagd zich aan te sluiten zodat het aantal deelnemers en daarmee de waarde van het project nog verder stijgt.

Het NCvB slaagt er met het Project Intensief Melden al tien jaar in om met regelmatige nascholing van bedrijfsartsen het aantal en de kwaliteit van de meldingen van beroepsziekten op een goed niveau te krijgen en te houden. De deelnemers aan PIM leveren eenmaal per jaar een actueel overzicht van hun verzorgde populatie aan. Op die manier kan een goede inschatting worden gemaakt van de incidentie van beroepsziekten. 

De laatste tijd loopt het aantal deelnemers aan PIM wat terug. Bovendien bestaat de behoefte om het project tegen het licht te houden en na te gaan waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarvoor is een projectgroep samengesteld die wordt geleid door Sietske Tamminga en Steven Visser en verder bestaat uit Amin Khan, Marijke Schutte en Teus Brand. Henk van der Molen treedt op als adviseur.

Het streven is om het aantal deelnemers aan PIM te vergroten van ongeveer 150 nu naar 175 eind 2021. Er zijn twee profielen van PIM-artsen opgesteld. In dit profiel is vastgelegd wat wij van een PIM-arts verwachten en wat een PIM-arts van het PIM-projectteam kan verwachten. Het eerste profiel is van een PIM-arts die actief meldingen doet. Het tweede profiel is van een PIM-arts die niet meer kan of intensief wil melden maar wel bij PIM betrokken wil blijven, bijvoorbeeld als ambassadeur van PIM.

We zijn op zoek naar bedrijfsartsen die zich aangetrokken voelen tot één van de twee profielen en een bijdrage willen leveren aan PIM. Ook jonge bedrijfsartsen in opleiding worden uitgenodigd te reageren. Heb je interesse? Mail naar Teus Brand: t.brandatamsterdamumc.nldata-extlink=""