NVAB-Leidraad 'Influenzapandemie: infectiepreventie van werkenden' herzien

De NVAB-Leidraad 'Influenzapandemie: infectiepreventie van werkenden' is herzien. Deze is te raadplegen via de http://nvab.artsennet.nl. De Leidraad bevat aanbevelingen voor bedrijfsartsen inzake de pandemie van de Mexicaanse griep (H1N1).

In deze herziene versie zijn de aanbevelingen voor het toepassen van antivirale middelen verder uitgewerkt en beter onderbouwd. Voorts is het gedeelte over vaccinatie aanzienlijk aangepast. Maar ook de bijlagen zijn aangepast.