Ongewenst gedrag? Niet bij mij op het werk!

Zo heet de nieuwe campagne die dit voorjaar is gestart door het Ministerie van SZW in het kader van het programma duurzame inzetbaarheid.

Meer dan 1 miljoen mensen hebben jaarlijks te maken met ongewenst gedrag op het werk, dat is maar liefst één op de zes werknemers! Dit gedrag behelst pesten, discriminatie, intimidatie en agressie.  Meer dan 1,5 miljoen mensen hebben te maken met agressie door klanten. Dit kan grote gevolgen hebben. Want wat voor de één een grapje is, kan voor de ander de druppel zijn. Gemiddeld neemt een slachtoffer van ongewenst gedrag zeven extra verzuimdagen op.

Bij de Polikliniek Mens en Arbeid signaleren wij ook pestgedrag. Via de ‘Bel me terug’ optie worden mensen aangemeld om te worden teruggebeld. Bij terugbellen blijken zij hier zelf niet om te hebben gevraagd. Door wie zij zijn opgegeven is vaak onbekend, behalve dat de telefoon roodgloeiend staat van de terugbellers van de verschillende websites.

‘Fact sheets’ en ‘Wegwijzers’ over verschillenden vormen van ongewenst gedrag op de websites www.duurzameinzetbaarheid.nl en www.moettochkunnen.nl  geven uitleg en adviezen voor de aanpak.