Peilstation Intensief Melden gaat door

Het Peilstation Intensief Melden (PIM) is een succesvol project van het NCvB met meer dan 150 deelnemende bedrijfsartsen. Per 1 januari 2014 wordt een tweede projectperiode van 5 jaar gestart. Nieuwe deelnemers kunnen zich melden.

Beroepsziekte cases van PIM-deelnemers worden vanaf maart 2013 in het TBV gepubliceerd. Het is één van de resultaten van het PIM project. Vanaf januari 2009 melden de PIM-bedrijfsartsen op de gebruikelijke wijze hun beroepsziekten bij het NCvB. Maar daarnaast, en dat is speciaal voor PIM, geven ze regelmatig door over hoeveel mensen zij de zorg hebben en uit welke sectoren die afkomstig zijn. Tegen deze “risicopopulatie” kunnen de meldingen dan worden afgezet en kunnen we de incidentie berekenen (het aantal nieuwe gevallen per 100.000 werknemers per jaar). Op die manier wordt kennis verkregen over beroepsziekten bij specifieke groepen werknemers. Elk jaar heeft de PIM-deelnemer de gelegenheid om deel te nemen aan de PIM-workshop. Belangrijk onderdeel daarvan is het intercollegiaal overleg. Het melden van een beroepsziekte en het ondernemen van acties naar aanleiding van een melding, blijft een professionele afweging. En daar wordt over gesproken in de workshops.

PIM succesvol
Bedrijfsartsen die deelnemen aan PIM melden ongeveer twee keer zoveel beroepsziekten. Het is een gemotiveerde groep. Deelname aan de jaarlijkse workshop heeft bijgedragen aan het versterken van het zelfvertrouwen, de self-efficacy, om te melden. Maar het succes van PIM is niet zozeer het aantal meldingen, maar dat er gemeld wordt als dat op zijn plaats is en op een manier die professioneel verantwoord is. Het melden is geen doel, maar een middel om tot preventie te komen. Preventie is daarom toegevoegd aan het 6 stappenplan als zesde stap.

Nieuwe periode van 5 jaar
Nieuwe deelnemers zijn welkom om deel te nemen aan het PIM-project. Zij zijn bereid om de verzorgde populatie jaarlijks door te geven (of bij wijzigingen vaker). Ze worden dan onderdeel van het PIM bedrijfsartsen netwerk en uitgenodigd voor de jaarlijkse workshop. Het stimuleert een actief meldings- en preventiebeleid. En is, indien van toepassing, ook goed voor uw IVP!

Paul Smits, NCvB

Literatuur

  • J. (Johan) Jonker. Een scheepslasser met siderose. Een bespreking van de medische beperkingen. TBV 2013;21(3):139-41. E. (Edwin) P. Dam. Gebruik je hand niet als hamer. TBV 2013;21(5):237-8. H. P. (Hans Pieter) Balk. Tuberculosebesmetting. TBV 2013;21(6):285. M.G.R.M. (Maaike) Wichgers-van Alst. Een boeiend probleem? TBV 2013;21(7):331-2. I. (Irene) van Ham. Een chauffeur met knieklachten: werk gerelateerd? TBV 2013;21(8):382-3.
  • Henk F van der Molen, P Paul FM Kuijer, Paul BA Smits, Astrid Schop, Fred Moeijes, Dick Spreeuwers, Monique HW Frings-Dresen. Annual incidence of Occupational diseases in economic sectors in The Netherlands. Occup Environ Med 2012;69:519-21
  • Smits PBA. Vervolg Peilstation Intensief Melden van beroepsziekten. TBV 2012;20:238-9
  • Paul Kuijer, Paul Smits, Bas Sorgdrager, Fred Moeijes, Frank Dijk, Henk Molen. Stap zes van het vijfstappenplan: preventie van beroepsziekten. TBV 2013;21:198-203