Peilstation Intensief Melden succesvol

In het eerste half jaar van 2009 meldden de deelnemende 181 bedrijfsartsen van het peilstation totaal 794 beroepsziekten, ofwel 4,4 beroepsziekten per arts. Per 1 juli 2009 zijn er 10 nieuwe deelnemers bijgekomen.

Op 1 januari 2009 is het Peilstation Intensief Melden (PIM) van start gegaan met 181 bedrijfsartsen. Er zijn inmiddels tien workshops gegeven waaraan 136 bedrijfsartsen hebben deelgenomen. In juli is de eerste PIM nieuwsbrief uitgegeven.

In het eerste half jaar van dit jaar zijn er 794 beroepsziekten gemeld over een werknemerspopulatie van 507.391 werknemers. Dit betekent een halfjaarincidentie van 156 beroepsziekten per 100.000 werknemers. In tabel 1 zijn de meldingen gerangschikt naar economische sector. Overspanning en burnout vormen het grootste deel van de meldingen (30,3%), gevolgd door RSI van schouder en bovenarm (11,7%), lawaaislechthorendheid (6,5%), epicondylitis lateralis (5,5%) en posttraumatische stress-stoornis (3,3%).

Als voorbeeld, 157 meldingen kwamen uit de gezondheidszorg (incidentie: 124 per 100.000 werknemers). Van deze meldingen uit de gezondheidszorg bestond 57% uit verplegende of verzorgende beroepen. Uit deze sector was de top 5 van de oorzakelijke blootstellingen: traumatische ervaringen (13,4%), inhoudelijke werkbelasting/werkhoeveelheid (12,1%), dynamische werkhoudingen (9,6%), virussen (8,3%), problemen in de werkrelaties (8,3%) en bacteriën (7,6%). De gegevens geven inzicht in het vóórkomen van beroepsziekten in deze branche. Ook zijn meer gedetailleerde gegevens beschikbaar over de oorzaken van deze beroepsziekten, waarmee gerichter beleid, onderzoek en preventieve activiteiten mogelijk worden.

Samenvattend, 794 beroepsziektemeldingen kwamen van 181 peilartsen. In totaal 722 meldingen kwamen binnen van bedrijfsartsen die niet met het peilstation meedoen. Uitgaande van 2000 potentieel meldende bedrijfsartsen, betekent dit dat de peilartsen 12 keer meer beroepsziektemeldingen hebben verricht. Nog verheugender is het feit dat naast de bouwnijverheid, nu ook andere economische sectoren goed vertegenwoordigd zijn.

Tabel 1: Incidenties van beroepsziektemeldingen per sector over januari - juni 2009

Economische sector

Aantal meldende artsen*

Aantal meldingen

Omvang populatie

Incidentie per 100.000

Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

15

21

2.634

797

Winning van delfstoffen

5

3

613

489

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie
van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
 

7
 

4
 

839
 

477
 

Bouwnijverheid

50

91

27.035

337

Landbouw, bosbouw en visserij

19

10

3.668

273

Kunst, amusement en recreatie

36

14

5.792

242

Industrie

94

150

69.291

216

Vervoer en opslag

69

70

32.732

214

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

41

63

32.444

194

Onderwijs

45

61

33.068

184

Informatie en communicatie

47

29

17.289

168

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

7

3

1.892

159

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

45

13

10.128

128

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

103

157

126.576

124

Administratieve en ondersteunende diensten

58

26

21.349

122

Verschaffen van accommodatie en maaltijden

31

12

12.581

95

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen

56

50

61.622

81

Overige diensten

41

9

21.222

42

Exploitatie van en handel in onroerend goed

27

2

5.774

35

Financiële activiteiten en verzekeringen

38

6

17.912

33

Extraterritoriale organisaties en lichamen

3

0

2.930

0

Totaal

181*

794

507.391

156

* NB Eén arts kan meerdere economische sectoren als zorgpopulatie bedienen