PIM Schip brengt beroepsziekten scheepvaart in kaart

Binnen het Peilstation Intensief Melden (PIM) is een aparte groep voor de scheepvaart opgezet onder de naam PIM Schip. Door bedrijfsartsen die werkzaam zijn in deze sector meer bij het opsporen van beroepsziekten te betrekken, hoopt het NCvB een beter beeld te krijgen van de aard en incidentie van beroepsziekten in de scheepvaart om op grond daarvan preventieve adviezen te kunnen geven.

Op 23 juni en 11 december 2015 vonden de eerste bijeenkomsten plaats van PIM Schip.

De scheepvaart kan globaal worden ingedeeld in vijf hoofdgroepen: binnenvaart, zeevaart, visserij en offshore en de baggersector. In een groepsdiscussie met de deelnemers bleek dat er in de scheepvaart voor elk orgaansysteem wel een ziekte te bedenken is die in overwegende mate door het werk is veroorzaakt en daarmee gezien kan worden als een beroepsziekte.

De deelnemers zijn inmiddels binnen PIM Schip aan de slag gegaan, onder meer door het aanleveren van de omvang van de door hen verzorgde populatie (noemer).  Aanvankelijk werden door de deelnemers van Pim Schip voornamelijk meldingen gedaan van lawaaidoofheid. Inmiddels worden ook beroepsziekten van andere orgaansystemen gemeld.  Zo hopen we de komende tijd meer zicht te krijgen op het aantal meldingen per orgaansysteem en uiteindelijk op de incidentiecijfers van beroepsziekten in de onder Nederlandse vlag varende scheepvaart.  Vervolgens is het doel om te kijken naar mogelijke preventieve acties om beroepsziekten in deze specifieke branche te voorkomen.

Via Beroepsziekten Actueel houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Foto: Teus Brand