PMA: symposium Vervoersgeneeskunde

Het symposium 'Vervoersgeneeskunde in een hogere versnelling' van 3 oktober j.l. was een groot succes. Hoewel de capaciteit nog was uitgebreid, overtrof het aantal inschrijvingen veruit de beschikbare plaatsen.

De dag bestond uit korte voordrachten over verschillende actuele thema's binnen de vervoersgeneeskunde. Het slaapapnoe-syndroom, het CBR-alcohol protocol, geneesmiddelen en vervoer en gehoorproblemen passeerden o.a. de revue. Daarnaast werd uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe medische keuringsrichtlijnen voor het spoor van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en de praktijk van de keuringseisen bij de verschillende vervoersmodaliteiten. Afgesloten werd met een paneldiscussie.

Gezien de vele positieve reacties op het symposium is besloten om najaar 2009 een volgend symposium met vervoersgeneeskundige thema's te organiseren. Voorjaar/zomer 2009 zullen de details bekend worden gemaakt. De aanmeldingen van degenen voor wie in 2008 geen plaats was, zullen met voorrang worden behandeld.