PMA zet team psychische aandoeningen in

De Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) beschikt sinds enkele maanden over een multidisciplinair team voor complexe cases op het gebied van psychische en psychiatrische aandoeningen die een relatie hebben met werk.

Dit team bestaat uit (neuro-)psychologen, klinisch arbeidsgeneeskundigen en een psychiater voor consultatie. Verwijzing is raadzaam voor patiënten voor wie reguliere zorg geen oplossing biedt of voor wie specialistische beoordeling, behandeling en/of begeleiding noodzakelijk is.

Het team behandelt drie hoofdgroepen van vragen:

  1. Oorzakelijke vragen: is het werk de oorzaak van de klachten?
  2. Vragen rondom het werkvermogen: waarom stagneert het re-integratie proces? Is de diagnose helder? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen op het gebied van de re-integratie? Is er behandeling nodig?
  3. Advies veiligheidsgeschiktheid bij beroepen waar speciale functie-eisen voor zijn gedefinieerd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de PMA