Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 15-07-2009 - 12:38

De registratierichtlijn beroepsgebonden overspanning/burnout [E002] is aangepast. De nieuwe richtlijn is gebaseerd op een uitgebreide systematische literatuurstudie van Nieuwenhuijsen, Bruinvels en Frings-Dresen. Hoewel er opvallend weinig studies (8) zijn gedaan naar deze relatie, werd er wel sterk bewijs gevonden voor de volgende risicofactoren:

  • hoge psychologische taakeisen (zoals hoge tijdsdruk, hoog werktempo, moeilijk en geestelijk inspannend werk)
  • weinig sturingsmogelijkheden
  • weinig sociale steun van collega’s of leidinggevende
  • procedurele onrechtvaardigheid binnen de organisatie (worden formele procedures binnen een organisatie voor de besluitvorming rechtvaardig gevonden?)
  • relationele onrechtvaardigheid (gaat vooral over de relatie met leidinggevenden, bijvoorbeeld of deze onpartijdig is)
  • hoge inspanning gepaard met lage beloning (beloning gaat behalve over salaris ook over waardering en ontwikkelingsmogelijkheden).

Aanwijzingen voor een relatie met overspanning/burnout werd gevonden voor:

  • hoge emotionele taakeisen (emotioneel zwaar werk of werk dat een sterke persoonlijke betrokkenheid vraagt)

Bij de richtlijn werd ook een beslisregel geformuleerd die de bedrijfsarts kan ondersteunen bij de werkgerelateerde diagnostiek.