Registratierichtlijnen voor cervicaal radiculair syndroom, fasciitis plantaris en marsfractuur

Over de werkgerelateerde diagnostiek bij cervicaal radiculair syndroom, fasciitis plantaris en stressfractuur van het metatarsale bot ontvangt de helpdesk van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten ieder jaar een aantal vragen.

Drie studenten van de Faculteit Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam hebben in samenwerking met het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Academisch Medisch Centrum Amsterdam hun bachelorscriptie gewijd aan dit onderwerp. Deze scripties hebben geresulteerd in drie registratierichtlijnen en in artikelen in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Hoewel het aantal studies beperkt is, is er bewijs dat werk bijdraagt aan het ontstaan van deze drie aandoeningen.

Cervicaal radiculair syndroom
Fasciitis plantaris (‘hielspoor’)
Stressfractuur van het metatarsale bot (‘marsfractuur’)