Rijgeschiktheid na eenmalige psychose

Een deel van de bestuurders die zijn hersteld van een eenmalige psychotische episode kunnen in de toekomst mogelijk geschikt worden verklaard voor beperkt beroepsmatig gebruik van het rijbewijs. De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is voornemens de regelgeving aan te passen op advies van de Gezondheidsraad.

Op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de Gezondheidsraad geadviseerd over de rijgeschiktheid van bestuurders in rijbewijsgroep 1 die hersteld zijn na een eenmalige psychotische episode. Tot twee jaar na hun psychose zijn deze bestuurders alleen rijgeschikt voor privégebruik van een auto. Een deel van hen kan daardoor niet werken. De minister is voornemens hen de mogelijkheid te geven om op basis van een gunstig psychiatrisch rapport toch geschikt te kunnen worden verklaard voor beperkt beroepsmatig gebruik van een auto. Het gaat dan om maximaal vier uur per dag en uitgezonderd blijven het beroepsmatig personenvervoer (bijvoorbeeld als taxichauffeur) en het onder toezicht doen besturen van derden (bijvoorbeeld rijles geven). De vaste commissie Rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad heeft geen bezwaar tegen dat voornemen.