Slaap-apnoe en ploegendienst

Een behandelend specialist geeft een werknemer met slaap-apnoe het advies om niet meer in ploegendienst te gaan werken. De NCvB Helpdesk krijgt hierop de vraag wat er bekend is over de invloed van ploegendienst op deze aandoening.

Paciorek et al ( 2006) zagen bij ploegendienstwerkers met slaap-apnoe tijdens slapen overdag een toename van de apnoe index en een grotere neiging tot zuurstof desaturatie. Laudencka et al (2007) zagen iets soortgelijks. Soleo et al ( 2008) zagen in hun dwarsdoorsnede onderzoek bij 761 medewerkers van een aantal cement bedrijven geen verhoogde prevalentie van klachten passend bij slaap-apnoe bij ploegendienstmedewerkers, maar sloten niet uit dat dit verband gemaskeerd werd door selectieve uitval.

 De literatuur lijkt dus steun te geven aan een beleid om bij een patiënt met slaap-apnoe, die werkt in de ploegendienst en meer klachten ervaart in de nachtdienst, een dagdienst advies te geven.

Literatuur

Laudencka et al. Does night shift work induce apnea events in obstructive sleep apnea patients? J Physiol Pharmacol 2007;58 S5: 345-347

Paciorek et al. Obstructive sleep apnoe in shift workers. Pneumonol Allergol Pol 2006;74:51- 55

Soleo et al. Sleep disorders in cement workers. G Ital Med Lav Ergon 2008;30: 283-290.