Stigas zet in op preventie beroepsziekten bovenste extremiteiten in agrarische sector

Stigas, kennisinstituut voor de agrarische en groene sectoren, heeft samen met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NcvB) 50 werkplekonderzoeken verricht in de sector. Hierbij is specifiek gekeken naar beroepsziekten van de bovenste extremiteiten.

 

Doel is het verbeteren van de kwaliteit van een beroepsgerichte signalering en preventieve advisering bij drie in de agrarische en groene sector veel voorkomende beroepsziekten van de bovenste extremiteiten; het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS), Epicondylitis medialis/lateralis en (a)specifieke schouderklachten.

Klachten van de bovenste extremiteiten bepalen ruim 30% van het totale ziekteverzuim in het eerste ziektejaar. Langdurig repeterend werk, werken boven schouderhoogte, krachtsuitoefening, weinig taakroulatie en een belastende werkhouding worden gezien als de belangrijkste arbeidsrisico’s. De leeftijd van de werknemer, te lang doorwerken met klachten zonder aan de bel te trekken en te weinig mogelijkheden om de werkplek aan te passen zijn mede bepalend voor de lange duur van het ziekteverzuim.

De agrarische en groene sector kent veel kleine bedrijven met minder dan vijf werknemers. Hier zijn geaggregeerde gegevens over gemelde beroepsziekten en gezondheidsklachten de enige manier om op sector niveau beroepsziekten te voorkomen. Vandaar dat is besloten om in de deelsector-RIE de gemelde beroepsziekten van de afgelopen drie jaar te vermelden. Hierdoor is de werkgever op de hoogte van het risico en kan hij op tijd maatregelen nemen.

In de loop van het project zijn 26 (a)specifieke schouderklachten gemeld, 17 maal epicondylitis medialis/materalis en 7 keer CTS. Het duurde lang voordat werknemers voldoende hersteld waren en weer aan het werk konden; bij schouderklachten gemiddeld 30 weken,  bij CTS gemiddeld 16 weken en bij epicondylitis gemiddeld 27 weken.

De preventie-adviseur die het werkplekonderzoek uitvoerde, maakte foto’s en soms korte filmpjes om de werkplek en de werkwijze inzichtelijk te maken voor de bedrijfsarts, werkgever en werknemer.

Ad de Rooij - Stigas