Te weinig bekend over cytostatica

(2-9) Voor kankerverwekkende stoffen die in de lucht op de werkplek kunnen voorkomen, bepaalt de Gezondheidsraad het extra risico dat werknemers lopen op sterfte door kanker. In dat kader zijn drie stoffen beoordeeld: bleomycine, mitomycine C en stikstofmosterd.

De Gezondheidsraad, belast met de advisering over de gevolgen van beroepsmatige blootstelling aan stoffen op de werkplek, concludeert dat voor deze stoffen onvoldoende onderzoeksgegevens beschikbaar zijn om de risico‘s te kunnen inschatten.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Commissie WGD van de Gezondheidsraad gevraagd om voor stoffen die op de lijst van kankerverwekende stoffen zijn geplaatst, in te schatten hoeveel extra kans werknemers lopen op sterfte als gevolg van kanker na beroepsmatige blootstelling.

Vandaag verschijnen drie adviezen over de stoffen bleomycine, mitomycine C en stikstofmosterd (hydrochloride). Doordat deze drie stoffen worden gebruikt als cytostatica kan voornamelijk ziekenhuispersoneel worden blootgesteld.

De commissie heeft voor elk van de drie stoffen beoordeeld of het mogelijk is deze risico‘s te schatten. Zij komt tot de conclusie dat hiervoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.