Tinnitus melden als beroepsziekte

Afgelopen jaren hebben diverse bedrijfsartsen tinnitus als beroepsziekte gemeld. Bedrijfsartsen krijgen werknemers op het spreekuur met veel hinder van oorsuizen, vaak een hoge pieptoon, waarvan de oorzaak in het werk is gelegen. Bij onderzoek blijkt wel sprake van gehoorschade, maar het aanwezige gehoorverlies voldoet niet aan de meldingscriteria in de registratierichtlijn B001. Reden voor het NCvB de richtlijn aan te vullen en het achtergronddocument aan te passen.

Tinnitus is gerelateerd aan gehoorverlies, maar kan ook optreden zonder dat sprake is van relevant gehoorverlies, terwijl er wel overmatige blootstelling aan schadelijk lawaai is aangetoond. Voor het NCvB een aanleiding om de registratielijn aan te vullen en het achtergronddocument ‘Gehoorverlies door beroepsmatige blootstelling aan lawaai’ aan te passen.

Tinnitus is in verschillende graden van ernst in te delen:

Graad 1: Lichte klachten: tinnitus niet continu aanwezig
Graad 2: Mild: tinnitus is continu aanwezig, maar leidt niet tot functionele problemen
Graad 3: Matig: tinnitus is continu aanwezig en leidt tot functionele problemen zoals concentratieverlies
Graad 4: Ernstig: tinnitus is continu aanwezig en leidt tot functionele problemen zoals concentratieverlies. Er zijn psychische klachten zoals emotionele instabiliteit, angst- en paniekreacties en/of depressiviteit.
Graad 5: Ondragelijk: tinnitus beheerst het leven en belemmert dagelijks functioneren.

Voorbeelden van oorzaken van tinnitus die bij NCvB zijn gemeld als beroepsziekte: het onverwacht afgaan van een alarmbel, een schreeuw van een kind vlak bij oor, langdurige blootstelling aan luide muziek. Naast de meldingen hebben we via de helpdesk en de Polikliniek Mens en Arbeid voorbeelden van arbeidsgebonden tinnitus, bijvoorbeeld na een trauma en langdurige blootstelling aan motorlawaai.

De registratierichtlijn beschrijft nu criteria om tinnitus te melden als beroepsziekte (zie registratierichtlijn B002). Het gaat hier om tinnitus (oorsuizen) dat door overmatige blootstelling aan lawaai in het werk is ontstaan of het gevolg is van langdurige blootstelling aan ototoxische stoffen in het werk. Tinnitus is vermeldenswaard bij graad 2 of erger. Indien zowel het vastgestelde gehoorverlies als de tinnitus door beroepsmatige blootstelling is opgetreden, geniet de melding van gehoorverlies de voorkeur.

//