Website moet kennis over arbeidsgehandicapten vergroten

(2-4) De website www.eerstehulpbijwerk.nl, een helpdesk en informatietelefoon moeten in de komende jaren bijdragen aan de vergroting van de kennis over handicap en werk. Ook moet de beeldvorming en houding ten aanzien van arbeidsgehandicapten verbeteren. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag de website, de helpdesk en informatietelefoon in gebruik gesteld.

De website http://www.eerstehulpbijwerk.nl/, een helpdesk en informatietelefoon moeten in de komende jaren bijdragen aan de vergroting van de kennis over handicap en werk. Ook moet de beeldvorming en houding ten aanzien van arbeidsgehandicapten verbeteren. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag de website, de helpdesk en informatietelefoon in gebruik gesteld. 

De website is een initiatief van de Commissie Het Werkend Perspectief. Op verzoek van minister De Geus heeft de commissie onderzocht hoe het staat met de beeldvorming, de kennis en houding van werkgevers, werknemers en arbeidsgehandicapten ten aanzien van arbeidshandicap en werk. De commissie, onder leiding van oud-voorzitter van de CNV Anton Westerlaken en Bernard Wientjes van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland, is ingesteld om te stimuleren dat arbeidsgehandicapten en chronisch zieken (weer) aan het werk gaan of aan het werk blijven. 

Uit het onderzoek 'Onbekend maakt onbemind' van de commissie blijkt onder andere dat door het gebrek aan kennis over arbeidsgehandicapten vooroordelen hardnekkig zijn. Zo denken de ondervraagden dat arbeidsgehandicapten vaker ziek en minder productief zijn dan gezonde werknemers. Toch vindt het grootste deel van de leidinggevenden dat ze meer zou moeten doen voor deze groep.

 De minister concludeert uit het onderzoek dat werkgevers en werknemers zelf steeds meer de verantwoordelijkheid nemen voor gezondheid en het voorkomen van verzuim. Leidinggevenden blijken goed geïnformeerd te zijn over de plichten die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter zoals de verplichting van het opstellen van een reïntegratieplan bij ziekte, en daarnaast de verplichte loondoorbetaling in het tweede ziektejaar. Werknemers zijn positief over de maatregelen die hun werkgever nemen bij verzuim en reïntegratie.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten niet vanzelfsprekend is. Leidinggevenden zijn slecht op de hoogte van de verschillende subsidieregelingen die het aantrekkelijk maken om arbeidsgehandicapte werknemers in dienst te nemen. Het kabinet verwacht dat de positie op de arbeidsmarkt van arbeidsgehandicapten wordt verbeterd door de Wet gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken, die op 1 december 2003 in werking is getreden.