Website psychische klachten en werk gelanceerd

(1-02) Op www.psychischenwerk.nl zijn de resultaten te vinden van het NWO onderzoeksprogramma Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie (PVA).

 

 

 

 

 

 

De site levert informatie over en methoden ter preventie van psychische aandoeningen en vermoeidheid op het werk. Deze kennis is verzameld in ruim veertig onderzoeksprojecten sinds de start van het programma in 1996. De website is op 31 januari 2005 gelanceerd.

Arboprofessionals zoals bedrijfsartsen, arboverpleegkundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen spelen een belangrijke rol in de preventie en behandeling van psychische aandoeningen en vermoeidheid bij werknemers. Om deze professionals met wetenschappelijke kennis te ondersteunen, is het onderzoeksprogramma Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie (PVA) uitgevoerd. Binnen dit programma zijn onder andere innovatieve werkstress-modellen en nieuwe behandelmethoden en instrumenten ontwikkeld om eenvoudig en betrouwbaar een diagnose te stellen. Ook is informatie verkregen over de risicofactoren in het werk.

De website www.psychischenwerk.nl  bestaat uit zes onderdelen:
Bij Praktijkvragen staat een overzicht van vragen uit de praktijk die arboprofessionals vaak stellen. Voorbeelden zijn: 'Wat zijn risico's van vermoeidheid in het werk?', 'Wat zijn effectieve behandelingen?' en 'Hoe weet ik of een werknemer met een psychische aandoening weer kan werken?'.

Onder Tools & checklists treft de bezoeker een lijst aan met bruikbare instrumenten, bijvoorbeeld om vermoeidheid te meten of verzuim te voorspellen.

Onder Les online kunnen bezoekers medio 2005 op interactieve wijze kennis opdoen over de diagnostiek, prognose en begeleiding bij psychische aandoeningen.

Het vierde, vijfde en zesde onderdeel zijn respectievelijk

  • een overzicht van PVA-projecten
  • PVA-publicaties
  • relevante Arbo-links

De website www.psychischenwerk.nl  wordt ieder kwartaal aangevuld met de laatste inzichten uit de praktijk en de wetenschap. Regelmatig bezoek van de website stelt arboprofessionals in staat volgens de laatste stand der wetenschap en techniek te werken aan de preventie en behandeling van psychische aandoeningen en vermoeidheid.