Werken met nanodeeltjes: richtlijn voor fijn venijn

Parallel aan de ontwikkeling van nanotechnologie is veel onderzoek gedaan naar de potentiële gezondheidsrisico’s van blootstelling aan deze kleine deeltjes. Op 29 september werd in Den Haag een internationale workshop gehouden over blootstellingsnormen voor nanodeeltjes op de werkplek. Er is een voorstel voor ‘Nano Reference Values’ gepresenteerd, gebaseerd op eerder onderzoek van IVAM; een richtlijn voor fijn venijn dus.

 ‘Size matters’ is een belangrijk principe in de nanotoxicologie. Nanodeeltjes zijn zo klein dat ze zich weinig aantrekken van biologische barrières. Bij het kleiner worden van deeltjes wordt het oppervlakte in verhouding groter, waardoor andere eigenschappen (qua werkzaamheid en toxiciteit) kunnen ontstaan. Bij synthetische nanotubes dringt de parallel met asbest zich op. Van ultrafijn stof, zoals dat in dieseluitlaatgassen voorkomt, is bekend dat het stollingsstoornissen kan veroorzaken en bij mensen met slechte vaten tot extra hartinfarcten kan leiden.

Vanuit het voorzorgbeginsel moet proactief worden omgegaan met onzekerheid. Hoe uitgebreid de risico-evaluaties vooraf ook worden gedaan, er kunnen zich toch onverwachte gezondheidseffecten voordoen. Bij blootstelling aan nanodeeltjes is het onzeker, maar wel plausibel, dat het effecten kan geven op de stolling en op de luchtwegen en sommige deeltjes zouden carcinogene effecten kunnen veroorzaken. Het organiseren van waakzaamheid rond deze mogelijke gezondheidsrisico’s is dus een belangrijk punt.

Het is een optie om te zoeken naar een ‘early warning system’, mogelijk via het actief volgen van de gezondheid via ‘post-marketing surveillance’ en actieve ‘medical surveillance’ van nano-werkers met een specifieke blootstellingskarakteristiek. Een commissie van de Gezondheidsraad is hiermee bezig.

Werkgevers en werknemers zijn in Nederland actief om veilig werken met synthetische nanodeeltjes te regelen. VNO-NCW, CNV en FNV  presenteerden Op 29 september tijdens  een internationale workshop een voorstel voor ‘Nano Reference Values’, gebaseerd op eerder onderzoek van IVAM; een richtlijn voor fijn venijn dus.

Zie verder: http://www.ivam.uva.nl/index.php?id=publicaties