Werkgerelateerdheid bij rugklachten en psychische klachten vaak onderschat

Uit dossieronderzoek blijkt dat werkgebondenheid van de aandoeningen aspecifieke rugklachten en psychische aandoeningen door bedrijfsartsen vaak wordt onderschat. Hierdoor worden kansen voor preventie en re-integratie gemist.

Onderbouwing alert

Het melden van beroepsziekten is een belangrijke taak van bedrijfsartsen. Niet als doel op zich, maar als start voor preventie en re-integratie. Uit twee recente Nederlandse studies blijkt dat bedrijfsartsen de werkgerelateerdheid van twee veel voorkomende arbeidsrelevante aandoeningen namelijk aspecifieke lage rugklachten en psychische aandoeningen over het hoofd zien.

Geilenkirchen et al. (2007) voerden een retrospectief dossieronderzoek uit naar de mate van onderrapportage bij een vestiging van een landelijke arbodienst met 17 bedrijfsartsen werkend voor 815 bedrijven met 42.125 werknemers. Dit dossieronderzoek gebeurde bij alle 132 werknemers die in 2005 verzuimden met aspecifieke lage rugklachten of met een depressie. Van de 104 dossiers over aspecifieke lage rugklachten was in twaalf gevallen sprake van een beroepsziekte op basis van registratierichtlijn Aspecifieke lage rugklachten (D004) en voor depressie was er in tien van de 28 dossiers sprake van een beroepsziekte op basis van registratierichtlijn Beroepsgebonden depressie (E003). In de dossiers was geen opmerking gemaakt over werk als mogelijke oorzaak. In 2005 zijn bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten door deze vestiging geen beroepsziekten met deze diagnoses gemeld: een onderrapportage van 100%.

De Vos en Nieuwenhuijsen (2006) vroegen aan 103 bedrijfsartsen de werkgerelateerdheid van overspanning te beoordelen aan de hand van vijf gestandaardiseerde casus op papier. Van de artsen komen er 31 (30,1%) in geen enkele casus tot de conclusie beroepsziekte daar waar de casus wel degelijk een beroepsziekte betrof. Slechts 10 artsen (9,7%) beoordelen alle casus met een beroepsziekte als zodanig. De hypothese was dat privé- en/of persoonsgebonden factoren te zwaar gewogen worden bij de beoordeling van werkgebondenheid. Alleen privé-omstandigheden bleken te zwaar te worden gewogen door de bedrijfsartsen, met de onterechte conclusie dat er geen sprake is van een beroepsziekte.

Literatuur

De Vos MMM, Nieuwenhuijsen, K. Beroepsziekte overspanning: gewogen en te licht bevonden Onderzoek naar de beoordeling van werkgebondenheid van psychische klachten. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 14 (2006), 452-460.

Geilenkirchen MT, Beek van DD, Kuijer PPFM, Nieuwenhuijsen, K., Aspecifieke lage rugklachten en depressie als beroepsziekten: onderrapportage gerapporteerd!, Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 15 (2007), 293-301.