Werkgroep werkgebonden huid- en longaandoeningen

De werkgroep werkgebonden huid- en longaandoeningen heeft op dinsdag 8 oktober 2013 haar volgende bijeenkomst. Belangstellenden worden opgeroepen zich aan te melden.

De werkgroep werkgebonden huid- en luchtwegaandoeningen bestaat uit bedrijfsartsen, huidartsen, longartsen, allergologen, arbeidshygiënisten en onderzoekers. Op de bijeenkomsten van de werkgroep worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en interessante en/of ingewikkelde casuïstiek gepresenteerd en bediscussieerd.

De bijeenkomst op dinsdag 8 oktober 2013 vindt plaats bij het NCvB te Amsterdam van 16.00 – 18.00 uur.

Programma

Aanmelden kan bij Gerda de Groene, G.J.deGroene@amc.nl