Winnaar Herman Wijffels Innovatieprijs zorgt voor minder versleten ruggen en kapotte handen

Aspergesteken is zwaar werk voor de rug: frequent diep buigen en langdurig dragen van bakken met asperges. Daarnaast kan het leiden tot huidaandoeningen. Dit werk wordt veelal uitgevoerd door (buitenlandse) seizoensarbeiders en daardoor komen beroepsziektemeldingen zelden voor. Mechaniseren is de oplossing om het werk ‘beter’ te maken. De aspergesteekmachine van Corné Ooms wint om die reden de Herman Wijffels Innovatieprijs 2010.

Aspergesteekmachine wint de Herman Wijffels Innovatieprijs 2010
Rieker J, Ruzicka T, Neumann NJ, Homey B. Protein contact dermatitis to asparagus. J Allergy Clin Immunol. 2004;113(2):354-5.
Werken aan werk over aspergestekers: http://www.agf.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=56788