Workers Memorial Day

Workers Memorial Day

Op 28 april, is het Workers Memorial Day. Jaarlijks wordt op deze door de ILO (International Labour Organization) herdenkingsdag stilgestaan bij dodelijke slachtoffers van werk. De ILO doet met deze dag vooral ook een oproep om te strijden voor preventie van beroepsziekten en arbeidsongevallen. Ook in Nederland is dat hard nodig; jaarlijks overlijden hier naar schatting ruim drieduizend mensen door factoren op het werk.

De belangrijkste ziektecategorieën bij sterfte door werk zijn: kanker (1.350), hart- en vaatziekten (800) en longaandoeningen (570). Ook komen jaarlijks in Nederland ongeveer 200 miskramen voor als gevolg van het werk van één van de ouders.  Zie: http://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/documents/Sterfte-door-werk-in-Nederland-2010-Rapport-Inleiding-H1-en-2.pdf

Arbovigilantie
Waakzaamheid is nodig om schadelijke gezondheidseffecten van werk in een vroeg stadium te signaleren (arbovigilantie). Dit was ook het thema van het Internationale Congres Tracing New Occupational Diseases dat op 7-8 april jl. in het AMC werd georganiseerd. www.icohscom2011.nl. Bij mogelijke nieuwe beroepsziekten is snel diepgaand onderzoek nodig om snel tot preventie te kunnen komen; de verschillende signaleringsmethodes staan beschreven in een themapublicatie van het NCvB: http://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/documents/Themarapport-nieuwe-risicos-definitief-jan-2009.pdf

Dodelijke beroepsinfectieziekte bij rioolwerker
Het in november 2010 verschenen rapport Staat van Zoönosen 2009 (http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/330131002.pdf) wijst op het belang van de (h)erkenning van de leptospirose als beroepsziekte in ons land. Verderop wordt een dodelijke casus beschreven: 'In 2009 is in OSIRIS een leptospirosemelding gedaan van een patiënt die is overleden na een relatief korte ziekteperiode. De diagnose werd na het overlijden gesteld toen leptospiren werden gevonden in hart en lever, echter niet in de milt. De experimentele PCR was positief. Er was tijdens de ziekteperiode snel met antibiotica gestart, waardoor er geen antilichamen in het bloed meer aangetoond konden worden. Uit een leverisolaat van de patiënt is door het Nationaal Refentielab Leptospirose (NRL) door middel van sequencing de species bepaald van de infecterende leptospirenstam: de species is Leptospira interrogans passend bij een infectie met serogroep Icterohaemorrhagiae; serovar Copenhagi of serovar Icterohaemorrhagiae.
De patiënt heeft de infectie vermoedelijk opgelopen tijdens rioolwerkzaamheden uitgevoerd voor zijn werk als grondwerker. Mogelijke andere bronnen waren ratten die over het erf lopen, eigen huisdieren of van de buren (honden, koeien), of besmet water in de buurt van de woning. In de woongemeente van de patiënt is getracht om de ratten te vangen, echter zonder resultaat. Tevens is pompwater in de buurt onderzocht en dit bleek vrij te zijn van leptospiren. De (landbouw)huisdieren van de patiënt en van de buren zijn gecontroleerd door een VWA-dierenarts. Bij deze dieren werd geen leptospirose aangetroffen. De familie heeft op advies van de GGD hygiënemaatregelen genomen, onder andere zorgvuldig handen wassen na verzorging van de dieren.
In 2008 meldden wij de casus van een overleden medewerker van de waterpolitie aan een leptospirose, namelijk de ziekte van Weil. (. http://www.kiza.nl/content/ziekte-van-weil-als-gevaarlijke-beroepsziekte )

 Links:

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm

http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp

Asbestkanker
In 1969 werden vijfentwintig gevallen van mesothelioom in Walcheren beschreven (Stumphius), vooral bij isoleerders en timmerlieden op een grote scheepswerf. Toch duurde het tot 1993 voor het tot een asbestverbod kwam. In 2000 werd het Instituut voor Asbestslachtoffers opgericht om de juridische lijdensweg van asbestslachtoffers te beperken.
Door de lange latentietijd (meer dan 30 jaar) wordt nog steeds een stijging van het aantal nieuwe gevallen gezien. Zie onderstaande grafiek (bron: CBS, Statline)

 

In de Verenigd Staten laat zelfs President Obama zich uit over deze dag gewijd aan Safety and Health at Work http://osha.europa.eu/en/news/us-presidential-proclamation-workers2019-memorial-day