Workers memorial day

Werk leidt wereldwijd tot meer doden dan oorlog. Elke 15 seconden sterft ergens op de aarde een werknemer als gevolg van zijn werk, door een ongeluk of ziekte. Dat zijn er ruim vijfduizend per dag.

In Nederland sterven zeven (oud)werknemers per dag. Om dat trieste feit te gedenken hangt elk jaar op 28 april - ‘Workers Memorial Day’- de vlag halfstok bij de FNV. Op deze dag gedenkt de vakbeweging wereldwijd de werknemers die zijn gestorven als gevolg van hun werk.

Lees verder..
C.C: Bureau Beroepsziekten FNV