Zuurstoftekort met dodelijke afloop bij bulktransport van hout

In twee jaar tijd deden zich in Zweedse havens vijf dodelijke gevallen en diverse incidenten voor bij het lossen van bulkcarriers met houtsnippers en blokken/stammen hout. Dit vormde de aanleiding tot arbeidshygiënisch en microbiologisch onderzoek.

In alle gevallen waren de slachtoffers afgedaald in trappenhuizen in de schepen die in directe verbinding met de bulkruimte stonden.

In tien verschillende schepen werden meer dan veertig metingen verricht op verschillende tijdstippen om seizoensinvloeden mee te laten wegen. Het gemiddeld zuurstofniveau was 10%; in 17% van de metingen bleek het zuurstofniveau tot 0% te zijn gedaald! In het winterseizoen was de zuurstofdaling minder uitgesproken, maar zelfs in de winter deed zich één incident met dodelijk afloop voor. De schepen waren gemiddeld 46 uur vóór het lossen elders geladen. Het betrof uiteenlopende houtsoorten. De microbiologische activiteit was het hoogst in steekproeven verse houtsnippers en bast. Er werd ook vorming van koolwaterstoffen aangetroffen in betrekkelijk lage concentraties.

 

Conclusie is dat bij transport van hout in besloten ruimtes snel en ernstig zuurstoftekort en CO2 vorming kan ontstaan. Mogelijk geldt dit ook voor soortgelijk transport van ander plantaardig materiaal. Er worden concrete aanbevelingen gedaan voor veilige entry procedures en technische, preventieve maatregelen.

 

 

 

Literatuur:
Svedberg U, Petrini C, Johanson G. Oxygen depletion and formation of toxic gases following sea tranportation of logs and wood chips. Ann. Occup. Hyg. 53; 799-787, 2009