Lees eerst de handleiding (voordat u gebruik maakt van deze vaccinatie-adviezen)
Tabel 1 Vaccins tegen infectieziekten
Vaccinaties en risicosituaties in het werk RVP Hepatitis A Hipatitis B Influenza Pneumokokken Waterpokken, Varicella Overige vaccinaties
Difterie Kinkerhoest Tetanus Polio
Risico handelingen
Omgaan/direct contact met alle personen (publiek, zorg, kapper, balies, horeca, politie, douane, caissière, dus ieder contact in of vanwege het werk).
RV
 
RV
RV
 
Omgaan/direct contact met
zieke personen
(publiek, zorg, dus ieder contact in of vanwege het werk).
RV
 
RV
RV
RV
RV
Omgaan/direct contact met
hoogrisico personen
(AZC, daklozen, drugsgebruikers)
 
RV
 
Omgaan/direct contact met
dode personen
(uitvaart, obductie, ongevalslachtoffers, NS, etc.)
 

     
Omgaan/direct contact met kinderen
(KDV, scholen)
 
Neo-
naten
   
RV
Omgaan/direct contact met dieren
(veehouderij, veterinair, kinderboerderij, dierentuin)
       
RV
   
Rabies
Ongevallen, calamiteiten, epidemie,
pandemie, EHBO, BHV
   
RV
RV
 
Buitenlandse reizen
(vervoer (luchtvaart), bestemming)
 
RV
   
Buiten werken
(bos, water, aarde, dieren, insecten)
   
         
Bloed / bloedcontacten
(prikken, snijden, bijten)
   
     
Werken met afval (ook naalden) en
rioolwater
   
   
Research, gericht werken met: lab, proefdieren, mensen, producten  
   
Schoonmaken van openbare ruimtes, toiletten, risicovolle bronnen, plekken    
   
Kwetsbare werknemer
Potentieel dodelijke ziekte. Van de niet gevaccineerde volwassen is maar 60% beschermd.

Beroepsgroepen: zakenreizigers naar risicogebieden als Russische federatie , Polen etc.

RVP: effectiviteit 10-15 jaar.
Potentieel dodelijke ziekte. Van de niet gevaccineerde volwassen is maar 60% beschermd.

Beroepsgroepen: Iedere werknemer die met difterielijders omgaat (kan omgaan) moet voldoende geaccineerd zijn. Gezondheidswerkers.

Bronnen: difterielijders, mensen vers afkomstig uit risicogebieden, asielzoekers.

RVP: effectiviteit 10-15 jaar.
Potentieel dodelijke ziekte. Van de niet gevaccineerde volwassen is maar 60% beschermd.

Beroepsgroepen: werknemers met contacten met nieuwe asielzoekers.

Bronnen: asielzoekers uit risicogebieden.

RVP: effectiviteit 10-15 jaar.
Potentieel dodelijke ziekte. Van de niet gevaccineerde volwassen is maar 60% beschermd.

Beroepsgroepen: uitvaart personeel, beroepsmatige afleggers, obductie uitvorders

Bronnen: asielzoekers uit risicogebieden

RVP: effectiviteit 10-15 jaar.
Potentieel dodelijke ziekte. Van de niet gevaccineerde volwassen is maar 60% beschermd.

Beroepsgroepen: bij een epidemie iedereen met publiekscontacten

Bronnen: bij een uitbraak, epidemie zieke mensen

RVP: effectiviteit 10-15 jaar.
Potentieel dodelijke ziekte. Van de niet gevaccineerde volwassen is maar 60% beschermd.

Beroepsgroepen: zakenreizigers, luchtvaartpersoneel,reisleiders, chauffeurs internationaal transport naar risicogebieden als Russische federatie, Polen etc.,

RVP: effectiviteit 10-15 jaar.
Potentieel dodelijke ziekte. Van de niet gevaccineerde volwassen is maar 60% beschermd.

Beroepsgroepen: Iedere werknemer die met difterielijders omgaat (kan omgaan) moet voldoende gevaccineerd zijn.

Bronnen: difterielijders, mensen vers afkomstig uit risicogebieden, asielzoekers

RVP: effectiviteit 10-15 jaar.
Potentieel dodelijke ziekte. Van de niet gevaccineerde volwassen is maar 60% beschermd.

Kwetsbaren: iedereen die niet onvoldoende gevaccineerd is

Risicovorming voor: zwangeren, neonaten, paralyse-patienten, respiratoire problematiek

Uitbraakgevaar: ziekenhuizen, zorginstellingen

RVP: effectiviteit vaccin neemt af na 5 tot 7 jaar

Transmissierisico: meer dan 5 min face to face, >60 min binnen 1 m

Beroepsgroepen: gezondheidszorg, kinderdagverblijven, verpleeghuizen. Iedereen met beroepsmatige contacten met zwangeren in laatste weken.
Risicovorming voor: zwangeren, neonaten, paralysepatiënten, respiratoire problematiek

Uitbraakgevaar: ziekenhuizen, zorginstellingen

RVP: effectiviteit vaccin neemt af na 5 tot 7 jaar

Transmissierisico: meer dan 5 min face to face, > 60 min binnen 1 m

Beroepsgroepen: gezondheidszorg, kinderdagverblijven, kraamklinieken, verloskundigen, gynecologen, kraamverzorgsters
Risicovorming voor: neonaten, zwangeren laatste weken

Uitbraakgevaar: ziekenhuizen, verloskundigeafdelingen

RVP: effectiviteit vaccin neemt af na 5 tot 7 jaar

Transmissierisico: meer dan 5 min face to face, > 60 min binnen 1 m

Beroepsgroepen: gezondheidszorg, kinderdagverblijven, kraamklinieken, verloskundigen, gynecologen, kraamverzorgsters
Kwetsbaren: Iedere zwangere in de laatste weken. Chronisch zieken (kinderen) met cystic fibrosis,met hartafwijkingen, met spieraandoeningen. Volwassenen met paralytische aandoeningen en spieraandoeningen. (moeizaam hoesten)

Potentieel dodelijke ziekte.

RVP: effectiviteit langdurig, revaccinatie na 10-15 jaar

Bronnen: alle grond(aarde), feces,dieren en mensenbeten

Beroepsgroepen: iedere werknemer die een verwonding in het werk kan oplopen: alle buitenwerkers +werken met dieren + risico op beten + risico op ongevallen)
Potentieel dodelijke ziekte.

RVP: effectiviteit langdurig, revaccinatie na 10-15 jaar

Bronnen: mensenbeten (en alle grond(aarde), feces, dieren)

Beroepsgroepen: iedere werknemer die een verwonding in het werk kan oplopen door beten, naaldverwondingen of verwondingen door vechtpartijen (+ alle buitenwerkers +werken met dieren + risico op beten + risico op ongevallen)
Potentieel dodelijke ziekte.

RVP: effectiviteit langdurig, revaccinatie na 10-15 jaar

Bronnen: feces( aarde verwondingen)

Beroepsgroepen: iedere werknemer die een verwonding in het werk kan oplopen door snijden, prikaccidenten(esthetisch hechten), verwondingen met aarde(ter aarde bestelling), obductiewerkzaamheden (feces)
Potentieel dodelijke ziekte.

RVP: effectiviteit langdurig, revaccinatie na 10-15 jaar

Bronnen: dierenbeten en dieren feces+ alle grond (aarde)

Beroepsgroepen: iedere werknemer die een verwonding in het werk kan oplopen door dierenbeten, of in een fecaal verontreinigde omgeving, naaldverwondingen, ongevallen
Potentieel dodelijke ziekte.

RVP: effectiviteit langdurig, revaccinatie na 10-15 jaar

Bronnen: alle grond (aarde), feces, dieren, mensenbeten

Beroepsgroepen: iedere werknemer die een verwonding in het werk kan oplopen
Potentieel dodelijke ziekte.

RVP: effectiviteit langdurig, revaccinatie na 10-15 jaar

Bronnen: alle grond (aarde), feces, dieren, mensenbeten

Beroepsgroepen: iedere werknemer die een verwonding in het werk kan oplopen door verwondingen. Buitenland vaak meer kans op ongevallen, soms minder hygiëne en soms minder gezondheidszorg
Potentieel dodelijke ziekte.

RVP: effectiviteit langdurig, revaccinatie na 10-15 jaar

Bronnen: alle grond (aarde), feces, dieren, mensenbeten

Beroepsgroepen: iedere werknemer die een verwonding in het werk kan oplopen
Potentieel dodelijke ziekte.

RVP: effectiviteit langdurig, revaccinatie na 10-15 jaar

Bronnen: alle grond (aarde), feces, dieren, mensenbeten

Beroepsgroepen: iedere werknemer die een verwonding in het werk kan oplopen(bij bloed/bloed contact is er vaak sprake geweest van snij-, bijt en naaldverwondingen. Bloed/bloed contact zeer onwaarschijnlijk gezien het uiterst kleine aantal tetanus gevallen in ons land.
Potentieel dodelijke ziekte.

RVP: effectiviteit langdurig, revaccinatie na 10-15 jaar

Bronnen: alle grond (aarde), feces, dieren, mensenbeten

Beroepsgroepen: alle afvalverwerking en transport
Potentieel dodelijke ziekte.

RVP: effectiviteit langdurig, revaccinatie na 10-15 jaar

Bronnen: alle grond (aarde), feces, dieren, mensenbeten

Beroepsgroepen: iedere werknemer die een verwonding in het lab kan oplopen. Proefdieren.
Potentieel dodelijke ziekte.

RVP: effectiviteit langdurig, revaccinatie na 10-15 jaar

Bronnen: alle grond (aarde), feces, dieren, mensenbeten

Beroepsgroepen: iedere werknemer die een verwonding in het werk kan oplopen Bij schoonmakers ook kans op naaldverwondingen.
Potentieel dodelijke ziekte.

Kwetsbaren: Iedereen die niet in voldoende mate gevaccineerd is ( allochtonen soms, religieus bezwaarden, te lang geleden) loopt risico op deze zeer ernstige ziekte waartegen op goedkope en effectieve wijze gevaccineerd kan worden.
Ernstige ziekte, geen therapie, alleen ondersteunend

RVP: effectiviteit langdurig(>25 jaar),revaccinatie bij uitbraak en reizen naar risicogebieden

Bronnen: feces, (keel kortdurend, urine)

Beroepsgroepen: gezondheidswerkers, AZCs, rioolwerkers, toiletreinigers in de buurt luchthavens of bekende bronnen, douane personeel, lab-personeel
Ernstige ziekte, geen therapie, alleen ondersteunend

RVP: effectiviteit langdurig(>25 jaar),revaccinatie bij uitbraak en reizen naar risicogebieden

Bronnen: feces, (keel kortdurend, urine)

Beroepsgroepen: AZCs, gezondheidswerkers, toiletreinigers, lab-personeel
Ernstige ziekte, geen therapie, alleen ondersteunend

RVP: effectiviteit langdurig(>25 jaar),revaccinatie bij uitbraak en reizen naar risicogebieden

Bronnen: feces, (keel kortdurend, urine)

Beroepsgroepen: Reizigers naar risicogebieden
Ernstige ziekte, geen therapie, alleen ondersteunend

RVP: effectiviteit langdurig(>25 jaar),revaccinatie bij uitbraak en reizen naar risicogebieden

Bronnen: RIOOL.feces, (keel kortdurend, urine)

Beroepsgroepen: rioolwerkers, toiletreinigers
Ernstige ziekte, geen therapie, alleen ondersteunend

RVP: effectiviteit langdurig(>25 jaar),revaccinatie bij uitbraak en reizen naar risicogebieden

Bronnen: RIOOL.feces, (keel kortdurend, urine)

Beroepsgroepen: labpersoneel
Ernstige ziekte, geen therapie, alleen ondersteunend

RVP: effectiviteit langdurig(>25 jaar),revaccinatie bij uitbraak en reizen naar risicogebieden

Bronnen: RIOOL.feces, (keel kortdurend, urine)

Beroepsgroepen: schoonmakers van toiletten en riolen
Ernstige ziekte, geen therapie, alleen ondersteunend

Kwetsbaren: Ouderen (ernstiger verloop), Jongens voor puberteit((hogere incidentie), zwangerschap(incidentie hoger, ernstiger), Immuundeficienties( hogere incidentie), Zware lichamelijke inspanning(hogere incidentie,ernst paralyse groter), trauma(ook IM injectie) meer kans op paralyse, Status na tonsillectomie 8x meer kans op bulbaire vorm polio)
Kinderziekte, volwassenen: hoe ouder, hoe ernstiger verloop

RVP:NEE

Bronnen: feces (blijft maand leven in droge feces), via water,voedsel,vis), bloed(soms)(speeksel en urine: wel aanwezig,waarschijnlijk geen bron), terugkeer kinderen uit risicogebieden

Beroepsgroepen: kinderverzorging, scholen, toiletschoonmaak, douane, gastro-endoscopie, AZCs,rioolwerkers, waterzuivering
Kinderziekte, volwassenen: hoe ouder, hoe ernstiger verloop

RVP:NEE

Bronnen: feces (blijft maand leven in droge feces), via water,voedsel,vis), bloed(soms)(speeksel en urine: wel aanwezig,waarschijnlijk geen bron), terugkeer kinderen uit risicogebieden

Beroepsgroepen: kinderverzorging, scholen, toiletschoonmaak, douane, gastro-endoscopie, AZCs,rioolwerkers, waterzuivering
Kinderziekte, volwassenen: hoe ouder, hoe ernstiger verloop

RVP:NEE

Bronnen: feces (blijft maand leven in droge feces), via water,voedsel,vis), bloed(soms)(speeksel en urine: wel aanwezig,waarschijnlijk geen bron), terugkeer kinderen uit risicogebieden

Beroepsgroepen: AZC en daklozen wegens gebrek aan hygiëne, instellingen met mentaal gehadicapten
Kinderziekte, volwassenen: hoe ouder, hoe ernstiger verloop

RVP:NEE

Bronnen: feces (blijft maand leven in droge feces), via water,voedsel,vis), bloed(soms)(speeksel en urine: wel aanwezig,waarschijnlijk geen bron), terugkeer kinderen uit risicogebieden

Beroepsgroepen: obductie, uitvaartpersoneel, trein toiletten
Kinderziekte, volwassenen: hoe ouder, hoe ernstiger verloop

RVP:NEE

Bronnen: feces (blijft maand leven in droge feces), via water,voedsel,vis), bloed(soms)(speeksel en urine: wel aanwezig,waarschijnlijk geen bron), terugkeer kinderen uit risicogebieden

Beroepsgroepen: uitbraken in scholen,kinderverzorging bekend
Kinderziekte, volwassenen: hoe ouder, hoe ernstiger verloop

RVP:NEE

Bronnen: feces (blijft maand leven in droge feces), via water,voedsel,vis), bloed(soms)(speeksel en urine: wel aanwezig,waarschijnlijk geen bron), terugkeer kinderen uit risicogebieden

Beroepsgroepen: uitbraken in scholen, kinderverzorging bekend, reizigers naar een van de vele risicogebieden
Kinderziekte, volwassenen: hoe ouder, hoe ernstiger verloop

RVP:NEE

Bronnen: feces (blijft maand leven in droge feces), via water,voedsel,vis), bloed(soms)(speeksel en urine: wel aanwezig,waarschijnlijk geen bron), terugkeer kinderen uit risicogebieden

Beroepsgroepen: uit braken in scholen, kinderverzorging bekend, reizigers naar een van de vele risicogebieden
Kinderziekte, volwassenen: hoe ouder, hoe ernstiger verloop

RVP:NEE

Bronnen: feces (blijft maand leven in droge feces), via water,voedsel,vis), bloed(soms)(speeksel en urine: wel aanwezig,waarschijnlijk geen bron), terugkeer kinderen uit risicogebieden

Beroepsgroepen: luchtvaarttoiletten, reizigers risicogebieden
Kinderziekte, volwassenen: hoe ouder, hoe ernstiger verloop

RVP:NEE

Bronnen: feces (blijft maand leven in droge feces), via water,voedsel,vis), bloed(soms)(speeksel en urine: wel aanwezig,waarschijnlijk geen bron), terugkeer kinderen uit risicogebieden

Beroepsgroepen: lab-personeel
Kinderziekte, volwassenen: hoe ouder, hoe ernstiger verloop

RVP:NEE

Bronnen: feces (blijft maand leven in droge feces), via water,voedsel,vis, bloed(soms)(speeksel en urine: wel aanwezig,waarschijnlijk geen bron), terugkeer kinderen uit risicogebieden

Beroepsgroepen: rioolwerkers, toiletreinigers, fecaal afval toiletten(vervoer)
Kinderziekte, volwassenen: hoe ouder, hoe ernstiger verloop

RVP:NEE

Bronnen: feces (blijft maand leven in droge feces), via water,voedsel,vis, bloed(soms)(speeksel en urine: wel aanwezig,waarschijnlijk geen bron), terugkeer kinderen uit risicogebieden

Beroepsgroepen: fecaal en bloed onderzoek lab. Proefdieren. Sommige diersoorten kunnen besmet worden: Vaak met andere subtypes virus die voor de mens minder besmettelijk zijn
Kinderziekte, volwassenen: hoe ouder, hoe ernstiger verloop

RVP:NEE

Bronnen: feces (blijft maand leven in droge feces), via water,voedsel,vis, bloed(soms)(speeksel en urine: wel aanwezig,waarschijnlijk geen bron), terugkeer kinderen uit risicogebieden

Beroepsgroepen: schoonmakers fecale verontreiniging: toiletten, feces op de rails, loodgieters, fecale verontwaardiging op schiphol(bolletjesslikkers)
Kinderziekte, volwassenen: hoe ouder, hoe ernstiger verloop

Kwetsbaren: Hoe ouder de volwassenen hoe meer kans op dodelijke afloop(0,27%) bij 49 jarigen, zwangeren, , mensen die reeds hepatitis C, B of HIV of ander leverlijden hebben
Zeer besmettelijke ziekte, soms ernstig (<1%), ernstige lange duur effecten (5-10% dragers). Indien hep B e ag aanwezig: besmettelijkheid groter

RVP: sinds 2003 voor bepaalde risicogroepen: “Vaccinatie is bedoeld voor kinderen die een grotere kans hebben de ziekte te krijgen. Dat zijn kinderen van moeders die het hepatitis B-virus bij zich dragen (draagsters) en kinderen van wie één van de ouders uit een land komt waar hepatitis B veel voorkomt”+ kinderen met syndroom van Down”. Effectiviteit > 90% , gedurende lange tijd (>25 jaar)

Bronnen: bloed,sperma, vaginaal vocht, wondvocht (ook schaafwonden),speeksel. Naalden

Risicoberoepen: Zowel werknemers als vrijwilligers & studenten: gezondheidszorg(alle personeel) paramedici, patholooganatomen, verloskundigen, kraamverzorgsters, zorginstellingen, agressieve klanten/publiek, hulpverleners, lab-personeel, seksindustrie, schoonmakers, afvalverwerkers, plantsoenwerkers, penentiaire inrichtingen, mentale gehandicaptenzorg, kinderdagverblijven, daklozenzorg, tandartsen, mondhygienisten, proefdierverzorgers, uitvaartpersoneel, reizigers risicolanden

NB regel altijd een ook in de praktijkwerkend (!) 24 uurs prikaccidenten protocol
Zeer besmettelijke ziekte, soms ernstig (<1%), ernstige lange duur effecten (5-10% dragers). Indien hep B e ag aanwezig: besmettelijkheid groter

RVP: sinds 2003 voor bepaalde risicogroepen: “Vaccinatie is bedoeld voor kinderen die een grotere kans hebben de ziekte te krijgen. Dat zijn kinderen van moeders die het hepatitis B-virus bij zich dragen (draagsters) en kinderen van wie één van de ouders uit een land komt waar hepatitis B veel voorkomt”+ kinderen met syndroom van Down”. Effectiviteit > 90%, gedurende lange tijd (>25 jaar)

Bronnen: bloed,sperma, vaginaal vocht, wondvocht (ook schaafwonden),speeksel. Naalden

RV Risicovorming: werknemers die zonder dat ze het weten besmet zijn geraakt(ook door privé-oorzaken) zouden in hun werk patiënten en anderen kunnen besmetten. Om dit te voorkomen wordt geadviseerd aan iedere risicovormer een vaccinatie tegen hepatitis B aan te bieden: het betreft vooral beroepen in de gezondheidszorg (snijdende vakken ).

Risicoberoepen: Zowel werknemers als vrijwilligers & studenten: gezondheidszorg(alle personeel) paramedici, patholooganatomen, verloskundigen, kraamverzorgsters, zorginstellingen, agressieve klanten/publiek, hulpverleners, lab-personeel, seksindustrie, schoonmakers, afvalverwerkers, plantsoenwerkers, penentiaire inrichtingen, mentale gehandicaptenzorg, kinderdagverblijven, daklozenzorg, tandartsen, mondhygienisten, proefdierverzorgers, uitvaartpersoneel, reizigers risicolanden

NB regel altijd een ook in de praktijkwerkend (!) 24 uurs prikaccidenten protocol
Zeer besmettelijke ziekte, soms ernstig (<1%), ernstige lange duur effecten (5-10% dragers). Indien hep B e ag aanwezig: besmettelijkheid groter

RVP: sinds 2003 voor bepaalde risicogroepen: “Vaccinatie is bedoeld voor kinderen die een grotere kans hebben de ziekte te krijgen. Dat zijn kinderen van moeders die het hepatitis B-virus bij zich dragen (draagsters) en kinderen van wie één van de ouders uit een land komt waar hepatitis B veel voorkomt”+ kinderen met syndroom van Down”. Effectiviteit > 90%, gedurende lange tijd (>25 jaar)

Bronnen: Naalden, bloed, wondvocht (ook schaafwonden), speeksel sperma, vaginaal vocht.

Risicoberoepen: Zowel werknemers als vrijwilligers & studenten: daklozenzorg, gezondheidszorg(alle personeel) paramedici, patholooganatomen, zorginstellingen, agressieve klanten/publiek, hulpverleners, lab-personeel, seksindustrie, schoonmakers, afvalverwerkers, plantsoenwerkers, penentiaire inrichtingen, mentale gehandicaptenzorg, tandartsen, mondhygienisten, proefdierverzorgers, reizigers risicolanden

NB regel altijd een ook in de praktijkwerkend (!) 24 uurs prikaccidenten protocol
Zeer besmettelijke ziekte, soms ernstig (<1%), ernstige lange duur effecten (5-10% dragers). Indien hep B e ag aanwezig: besmettelijkheid groter

RVP: sinds 2003 voor bepaalde risicogroepen: “Vaccinatie is bedoeld voor kinderen die een grotere kans hebben de ziekte te krijgen. Dat zijn kinderen van moeders die het hepatitis B-virus bij zich dragen (draagsters) en kinderen van wie één van de ouders uit een land komt waar hepatitis B veel voorkomt”+ kinderen met syndroom van Down”. Effectiviteit > 90%, gedurende lange tijd (>25 jaar)

Bronnen: bloed, sperma, vaginaal vocht, wondvocht (ook schaafwonden), speeksel.Naalden

Risicoberoepen: Zowel werknemers als vrijwilligers & studenten:gezondheidszorg(alle personeel) paramedici, patholooganatomen, verloskundigen, kraamverzorgsters, zorginstellingen, agressieve klanten/publiek, hulpverleners, lab-personeel, seksindustrie, schoonmakers, afvalverwerkers, plantsoenwerkers, penentiaire inrichtingen, mentale gehandicaptenzorg, kinderdagverblijven, daklozenzorg, tandartsen, mondhygienisten, proefdierverzorgers, uitvaartpersoneel, reizigers risicolanden

NB regel altijd een ook in de praktijkwerkend (!) 24 uurs prikaccidenten protocol
Zeer besmettelijke ziekte, soms ernstig (<1%), ernstige lange duur effecten (5-10% dragers). Indien hep B e ag aanwezig: besmettelijkheid groter

RVP: sinds 2003 voor bepaalde risicogroepen: “Vaccinatie is bedoeld voor kinderen die een grotere kans hebben de ziekte te krijgen. Dat zijn kinderen van moeders die het hepatitis B-virus bij zich dragen (draagsters) en kinderen van wie één van de ouders uit een land komt waar hepatitis B veel voorkomt”+ kinderen met syndroom van Down”. Effectiviteit > 90%, gedurende lange tijd (>25 jaar)

Bronnen: bloed, wondvocht (ook schaafwonden), speeksel, sperma, vaginaal vocht. Naalden.

Risicoberoepen: Zowel werknemers als vrijwilligers & studenten:agressieve kinderen/klanten/publiek, kinderdagverblijven, mentale gehandicaptenzorg, kraamverzorgsters, verloskundigen, gezondheidszorg(alle personeel) paramedici, patholooganatomen, zorginstellingen, hulpverleners, lab-personeel, tandartsen, mondhygienisten, uitvaartpersoneel, reizigers risicolanden. Bij kinderen is er extra kans op ongevalletjes met bloed en soms

NB regel altijd een ook in de praktijkwerkend (!) 24 uurs prikaccidenten protocol
Zeer besmettelijke ziekte, soms ernstig (<1%), ernstige lange duur effecten (5-10% dragers). Indien hep B e ag aanwezig: besmettelijkheid groter

RVP: sinds 2003 voor bepaalde risicogroepen: “Vaccinatie is bedoeld voor kinderen die een grotere kans hebben de ziekte te krijgen. Dat zijn kinderen van moeders die het hepatitis B-virus bij zich dragen (draagsters) en kinderen van wie één van de ouders uit een land komt waar hepatitis B veel voorkomt”+ kinderen met syndroom van Down”. Effectiviteit > 90%, gedurende lange tijd (>25 jaar)

Bronnen: bloed, wondvocht (ook schaafwonden), speeksel sperma, vaginaal vocht,. Naalden.

Risico’s hulpverleners: aangezien hepatitis zeer besmettelijk is en bij ieder ongeval wel bloed en speeksel zou kunnen vrijkomen, is het advies om alle hulpverleners en potentiële hulpverleners (EHBO en BHV) te laten vaccineren tegen hepatitis B.

Risicoberoepen: Zowel werknemers als vrijwilligers & studenten:gezondheidszorg(alle personeel) paramedici, patholooganatomen, verloskundigen, kraamverzorgsters, zorginstellingen, agressieve klanten/publiek, hulpverleners, lab-personeel, seksindustrie, schoonmakers, afvalverwerkers, plantsoenwerkers, penentiaire inrichtingen, mentale gehandicaptenzorg, kinderdagverblijven, daklozenzorg, tandartsen, mondhygienisten, proefdierverzorgers, uitvaartpersoneel, reizigers risicolanden

NB regel altijd een ook in de praktijkwerkend (!) 24 uurs prikaccidenten protocol
Zeer besmettelijke ziekte, soms ernstig (<1%), ernstige lange duur effecten (5-10% dragers). Indien hep B e ag aanwezig: besmettelijkheid groter

RVP: sinds 2003 voor bepaalde risicogroepen: “Vaccinatie is bedoeld voor kinderen die een grotere kans hebben de ziekte te krijgen. Dat zijn kinderen van moeders die het hepatitis B-virus bij zich dragen (draagsters) en kinderen van wie één van de ouders uit een land komt waar hepatitis B veel voorkomt”+ kinderen met syndroom van Down”. Effectiviteit > 90%, gedurende lange tijd (>25 jaar)

Bronnen: bloed, sperma, vaginaal vocht, wondvocht (ook schaafwonden),speeksel. Naalden

Buitenlandreizigers: in vele gebieden is er sprake van een hoge prevalentie dragers, verminderde veilige omstandigheden en een minder goed georganiseerde gezondheidszorg. Dit zijn voldoende redenen om iedere werknemer die op reis gaat een vaccinatie tegen hepatitis B aan te bieden.

Risicoberoepen: Zowel werknemers als vrijwilligers & studenten:gezondheidszorg(alle personeel) paramedici, patholooganatomen, verloskundigen, kraamverzorgsters,,zorginstellingen, agressieve klanten/publiek, hulpverleners, lab-personeel, seksindustrie, schoonmakers,afvalverwerkers, plantsoenwerkers, penentiaire inrichtingen, mentale gehandicaptenzorg, kinderdagverblijven, daklozenzorg, tandartsen, mondhygienisten, proefdierverzorgers, uitvaartpersoneel, reizigers risicolanden

NB regel altijd een ook in de praktijkwerkend (!) 24 uurs prikaccidenten protocol
Zeer besmettelijke ziekte, soms ernstig (<1%), ernstige lange duur effecten (5-10% dragers). Indien hep B e ag aanwezig: besmettelijkheid groter

RVP: sinds 2003 voor bepaalde risicogroepen: “Vaccinatie is bedoeld voor kinderen die een grotere kans hebben de ziekte te krijgen. Dat zijn kinderen van moeders die het hepatitis B-virus bij zich dragen (draagsters) en kinderen van wie één van de ouders uit een land komt waar hepatitis B veel voorkomt”+ kinderen met syndroom van Down”. Effectiviteit > 90%, gedurende lange tijd (>25 jaar)

Bronnen: bloed, sperma, vaginaal vocht, wondvocht (ook schaafwonden),speeksel. Naalden

BLOED/BLOED contact: Bij iedere werkzaamheid waarbij bloed/bloed contact kan optreden wordt geadviseerd tegen hepatitis B te vaccineren. Tevens is het tegelijkertijd van belang een goed georganiseerd prikaccidenten protocol klaar te hebben ivm gelijktijdig aanwezig hepatitis C en HIV gevaar.

Risicoberoepen: Zowel werknemers als vrijwilligers & studenten:gezondheidszorg(alle personeel) paramedici, patholooganatomen, verloskundigen, kraamverzorgsters,, zorginstellingen, agressieve klanten/publiek, hulpverleners, lab-personeel, seksindustrie, schoonmakers, afvalverwerkers, plantsoenwerkers, penentiaire inrichtingen, mentale gehandicaptenzorg, kinderdagverblijven, daklozenzorg, tandartsen, mondhygienisten, proefdierverzorgers, uitvaartpersoneel, reizigers risicolanden

NB regel altijd een ook in de praktijkwerkend (!) 24 uurs prikaccidenten protocol
Zeer besmettelijke ziekte, soms ernstig (<1%), ernstige lange duur effecten (5-10% dragers). Indien hep B e ag aanwezig: besmettelijkheid groter

RVP: sinds 2003 voor bepaalde risicogroepen: “Vaccinatie is bedoeld voor kinderen die een grotere kans hebben de ziekte te krijgen. Dat zijn kinderen van moeders die het hepatitis B-virus bij zich dragen (draagsters) en kinderen van wie één van de ouders uit een land komt waar hepatitis B veel voorkomt”+ kinderen met syndroom van Down”. Effectiviteit > 90%, gedurende lange tijd (>25 jaar)

Bronnen: bloed, sperma, vaginaal vocht, wondvocht (ook schaafwonden),speeksel. Naalden

Werken met afval: Het gaat hier om afval waarin naalden en eventueel bloed(producten) aanwezig kunnen zijn. Het hepatitis B virus kan tot ruim 5 weken in holle naalden overleven. Schoonmakers en afvalbehandelaars maken regelmatig melding van prikaccidenten. De bron is bijna nooit bekend.

Risicoberoepen: Zowel werknemers als vrijwilligers & studenten:gezondheidszorg(alle personeel) paramedici, patholooganatomen, verloskundigen, kraamverzorgsters,, zorginstellingen, agressieve klanten/publiek, hulpverleners, lab-personeel, seksindustrie, schoonmakers, afvalverwerkers, plantsoenwerkers, penentiaire inrichtingen, mentale gehandicaptenzorg, kinderdagverblijven, daklozenzorg, tandartsen, mondhygienisten, proefdierverzorgers, uitvaartpersoneel, reizigers risicolanden

NB regel altijd een ook in de praktijkwerkend (!) 24 uurs prikaccidenten protocol
Zeer besmettelijke ziekte, soms ernstig (<1%), ernstige lange duur effecten (5-10% dragers). Indien hep B e ag aanwezig: besmettelijkheid groter

RVP: sinds 2003 voor bepaalde risicogroepen: “Vaccinatie is bedoeld voor kinderen die een grotere kans hebben de ziekte te krijgen. Dat zijn kinderen van moeders die het hepatitis B-virus bij zich dragen (draagsters) en kinderen van wie één van de ouders uit een land komt waar hepatitis B veel voorkomt”+ kinderen met syndroom van Down”. Effectiviteit > 90%, gedurende lange tijd (>25 jaar)

Bronnen: bloed, sperma, vaginaal vocht, wondvocht (ook schaafwonden),speeksel. Naalden

Gerichtwerken met: laboratoria, proefdieren, research centra. Vaak worden non-humane primaten (zoals chimpansees) gebruikt als proefdier.

Risicoberoepen: Zowel werknemers als vrijwilligers & studenten:gezondheidszorg(alle personeel) paramedici, patholooganatomen, verloskundigen, kraamverzorgsters,, zorginstellingen, agressieve klanten/publiek, hulpverleners, lab-personeel, seksindustrie, schoonmakers, afvalverwerkers, plantsoenwerkers, penentiaire inrichtingen, mentale gehandicaptenzorg, kinderdagverblijven, daklozenzorg, tandartsen, mondhygienisten, proefdierverzorgers, uitvaartpersoneel, reizigers risicolanden

NB regel altijd een ook in de praktijkwerkend (!) 24 uurs prikaccidenten protocol
Zeer besmettelijke ziekte, soms ernstig (<1%), ernstige lange duur effecten (5-10% dragers). Indien hep B e ag aanwezig: besmettelijkheid groter

RVP: sinds 2003 voor bepaalde risicogroepen: “Vaccinatie is bedoeld voor kinderen die een grotere kans hebben de ziekte te krijgen. Dat zijn kinderen van moeders die het hepatitis B-virus bij zich dragen (draagsters) en kinderen van wie één van de ouders uit een land komt waar hepatitis B veel voorkomt”+ kinderen met syndroom van Down”. Effectiviteit > 90%, gedurende lange tijd (>25 jaar)

Bronnen: bloed, sperma, vaginaal vocht, wondvocht (ook schaafwonden),speeksel. Naalden

Schoonmakers: Vooral in openbare ruimtes (wachtkamer,openbaarvervoer) maar ook in zieken huizen vinden zeer regelmatig prikaccidentenplaats. Vaccinatie is dus noodzakelijk.

Risicoberoepen: Zowel werknemers als vrijwilligers & studenten:gezondheidszorg(alle personeel) paramedici, patholooganatomen, verloskundigen, kraamverzorgsters,, zorginstellingen, agressieve klanten/publiek, hulpverleners, lab-personeel, seksindustrie, schoonmakers, afvalverwerkers, plantsoenwerkers, penentiaire inrichtingen, mentale gehandicaptenzorg, kinderdagverblijven, daklozenzorg, tandartsen, mondhygienisten, proefdierverzorgers, uitvaartpersoneel, reizigers risicolanden

NB regel altijd een ook in de praktijkwerkend (!) 24 uurs prikaccidenten protocol
Zeer besmettelijke ziekte, soms ernstig (<1%), ernstige lange duur effecten (5-10% dragers). Indien hep B e ag aanwezig: besmettelijkheid groter

KWETSBAREN: mensen die reeds een lever aandoening hebben door welke oorzaak dan ook , zwangeren(kans op overdracht kind)
Influenza kan vooral bij kwetsbaren een ernstig verlopende ziekte zijn (in ons land waarschijnlijk meer dan 2000 doden per jaar) Voor de eenvoud worden hier seizoensinfluenza, en aviaire influenza en pandemische influenza bij elkaar genomen. Er zijn verschillen en er is ook niet altijd een goed werkend vaccin beschikbaar

RVP: NEE. Wel krijgen mensen > 60 jaar de kans zich gratis via de huisarts te laten vaccineren. Ook de overige kwetsbare groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Effectiviteit is variabel mede afhankelijk van de matching vaccin. Tevens is er sprake van een verminderde werkzaamheid in de loop van het griepseizoen.

Bronnen: Mensen maar ook vele diersoorten(en hun afscheidingsproducten) kunnen een bron vormen. Vocht uit de bovenste luchtwegen.

RV Risicovormers: iedere werknemer die uit hoofde van z’n werk met kwetsbare mensen in contact komt(kan komen). Ook in de veterinaire hoek wordt contact met kippen,vogels en varkens als risicovorming voor de dieren beschouwd.

Risicoberoepen: buitenlandreizigers, gezondheidszorg, scholen, alle contactfuncties, openbaar vervoer, baliefuncties, taxichauffeurs, werkzaamheden met groepen personen, etc. Voor aviaire influenza komen hier vogelhouders, varkenshouders bij. In principe kan men stellen dat tot een zeker epidemisch niveau het beroep aan de extra blootstelling bijdraagt maar dat in de loop van de uitbreiding van een epidemie, de risico’s zo verspreidt zijn dat er geen extra risico’s uit het werk mee waar te nemen zijn.
Influenza kan vooral bij kwetsbaren een ernstig verlopende ziekte zijn (in ons land waarschijnlijk meer dan 2000 doden per jaar) Voor de eenvoud worden hier seizoensinfluenza, en aviaire influenza en pandemische influenza bij elkaar genomen. Er zijn verschillen en er is ook niet altijd een goed werkend vaccin beschikbaar

RVP: NEE. Wel krijgen mensen > 60 jaar de kans zich gratis via de huisarts te laten vaccineren. Ook de overige kwetsbare groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Effectiviteit is variabel mede afhankelijk van de matching vaccin. Tevens is er sprake van een verminderde werkzaamheid in de loop van het griepseizoen.

Bronnen: Mensen maar ook vele diersoorten(en hun afscheidingsproducten) kunnen een bron vormen. Vocht uit de bovenste luchtwegen.

RV Risicovormers: iedere werknemer die uit hoofde van z’n werk met kwetsbare mensen in contact komt(kan komen). Ook in de veterinaire hoek wordt contact met kippen,vogels en varkens als risicovorming voor de dieren beschouwd.

Risicoberoepen: buitenlandreizigers, gezondheidszorg, scholen, alle contactfuncties, openbaar vervoer, baliefuncties, taxichauffeurs, werkzaamheden met groepen personen, etc. Voor aviaire influenza komen hier vogelhouders, varkenshouders bij. In principe kan men stellen dat tot een zeker epidemisch niveau het beroep aan de extra blootstelling bijdraagt maar dat in de loop van de uitbreiding van een epidemie, de risico’s zo verspreidt zijn dat er geen extra risico’s uit het werk mee waar te nemen zijn.
Influenza kan vooral bij kwetsbaren een ernstig verlopende ziekte zijn (in ons land waarschijnlijk meer dan 2000 doden per jaar) Voor de eenvoud worden hier seizoensinfluenza, en aviaire influenza en pandemische influenza bij elkaar genomen. Er zijn verschillen en er is ook niet altijd een goed werkend vaccin beschikbaar

RVP: NEE. Wel krijgen mensen > 60 jaar de kans zich gratis via de huisarts te laten vaccineren. Ook de overige kwetsbare groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Effectiviteit is variabel mede afhankelijk van de matching vaccin. Tevens is er sprake van een verminderde werkzaamheid in de loop van het griepseizoen.

Bronnen: Mensen maar ook vele diersoorten(en hun afscheidingsproducten) kunnen een bron vormen. Vocht uit de bovenste luchtwegen.

RV Risicovormers: iedere werknemer die uit hoofde van z’n werk met kwetsbare mensen in contact komt(kan komen). Ook in de veterinaire hoek wordt contact met kippen, vogels en varkens als risicovorming voor de dieren beschouwd.

Risicoberoepen: buitenlandreizigers, gezondheidszorg, scholen, alle contactfuncties, openbaar vervoer, baliefuncties, taxichauffeurs, werkzaamheden met groepen personen, etc. Voor aviaire influenza komen hier vogelhouders, varkenshouders bij. In principe kan men stellen dat tot een zeker epidemisch niveau het beroep aan de extra blootstelling bijdraagt maar dat in de loop van de uitbreiding van een epidemie, de risico’s zo verspreidt zijn dat er geen extra risico’s uit het werk mee waar te nemen zijn.
Influenza kan vooral bij kwetsbaren een ernstig verlopende ziekte zijn (in ons land waarschijnlijk meer dan 2000 doden per jaar) Voor de eenvoud worden hier seizoensinfluenza, en aviaire influenza en pandemische influenza bij elkaar genomen. Er zijn verschillen en er is ook niet altijd een goed werkend vaccin beschikbaar

RVP: NEE. Wel krijgen mensen >60 jaar de kans zich gratis via de huisarts te laten vaccineren. Ook de overige kwetsbare groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Effectiviteit is variabel mede afhankelijk van de matching vaccin. Tevens is er sprake van een verminderde werkzaamheid in de loop van het griepseizoen.

Bronnen: Mensen maar ook vele diersoorten(en hun afscheidingsproducten) kunnen een bron vormen. Vocht uit de bovenste luchtwegen.

RV Risicovormers: iedere werknemer die uit hoofde van z’n werk met kwetsbare mensen in contact komt(kan komen). Ook in de veterinaire hoek wordt contact met kippen, vogels en varkens als risicovorming voor de dieren beschouwd.

Bij overleden personen kan sprake zijn van extra virulente virustypen en hoge concentraties,

Risicoberoepen: buitenlandreizigers, gezondheidszorg, scholen, alle contactfuncties, openbaar vervoer, baliefuncties, taxichauffeurs ,werkzaamheden met groepen personen, etc. Voor aviaire influenza komen hier vogelhouders, varkenshouders bij. In principe kan men stellen dat tot een zeker epidemisch niveau het beroep aan de extra blootstelling bijdraagt maar dat in de loop van de uitbreiding van een epidemie, de risico’s zo verspreidt zijn dat er geen extra risico’s uit het werk mee waar te nemen zijn.
Influenza kan vooral bij kwetsbaren een ernstig verlopende ziekte zijn (in ons land waarschijnlijk meer dan 2000 doden per jaar) Voor de eenvoud worden hier seizoensinfluenza, en aviaire influenza en pandemische influenza bij elkaar genomen. Er zijn verschillen en er is ook niet altijd een goed werkend vaccin beschikbaar

RVP: NEE. Wel krijgen mensen >60 jaar de kans zich gratis via de huisarts te laten vaccineren. Ook de overige kwetsbare groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Effectiviteit is variabel mede afhankelijk van de matching vaccin. Tevens is er sprake van een verminderde werkzaamheid in de loop van het griepseizoen.

Bronnen: Mensen maar ook vele diersoorten(en hun afscheidingsproducten) kunnen een bron vormen. Vocht uit de bovenste luchtwegen.

RV Risicovormers: iedere werknemer die uit hoofde van z’n werk met kwetsbare mensen in contact komt(kan komen). Ook in de veterinaire hoek wordt contact met kippen, vogels en varkens als risicovorming voor de dieren beschouwd.

Kinderen worden vanwege hun gedrag, hun crowding op scholen en hun relatief onbelaste influenza verleden als extra gevoelig beschouwd voor het oplopen van de influenza en dragen zeer bij aan de verspreiding van het influenzavirus. Bij werken met kinderen staat men als werknemer dus in de voorste linie van blootstelling.

Risicoberoepen: buitenlandreizigers, gezondheidszorg, scholen, alle contactfuncties, openbaar vervoer, baliefuncties, taxichauffeurs, werkzaamheden met groepen personen, etc. Voor aviaire influenza komen hier vogelhouders, varkenshouders bij. In principe kan men stellen dat tot een zeker epidemisch niveau het beroep aan de extra blootstelling bijdraagt maar dat in de loop van de uitbreiding van een epidemie, de risico’s zo verspreidt zijn dat er geen extra risico’s uit het werk mee waar te nemen zijn.
Influenza kan vooral bij kwetsbaren een ernstig verlopende ziekte zijn (in ons land waarschijnlijk meer dan 2000 doden per jaar) Voor de eenvoud worden hier seizoensinfluenza, en aviaire influenza en pandemische influenza bij elkaar genomen. Er zijn verschillen en er is ook niet altijd een goed werkend vaccin beschikbaar

RVP: NEE. Wel krijgen mensen >60 jaar de kans zich gratis via de huisarts te laten vaccineren. Ook de overige kwetsbare groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Effectiviteit is variabel mede afhankelijk van de matching vaccin. Tevens is er sprake van een verminderde werkzaamheid in de loop van het griepseizoen.

Bronnen: Mensen maar ook vele diersoorten(en hun afscheidingsproducten) kunnen een bron vormen. Vocht uit de bovenste luchtwegen.

RV Risicovormers: In de veterinaire hoek wordt contact met kippen, vogels en varkens als risicovorming voor de dieren beschouwd. Aan de humane kant: Iedere werknemer die uit hoofde van z’n werk met kwetsbare mensen in contact komt(kan komen). Veehouders, varkensboeren, kippenhouders, dierenartsen, etc

Kinderen worden vanwege hun gedrag, hun crowding op scholen en hun relatief onbelaste influenza verleden als extra gevoelig beschouwd voor het oplopen van de influenza en dragen zeer bij aan de verspreiding van het influenzavirus. Bij werken met kinderen staat men als werknemer dus in de voorste linie van blootstelling.

Risicoberoepen: Voor aviaire influenza: vogelhouders, varkenshouders, etc Buitenlandreizigers, gezondheidszorg, scholen, alle contactfuncties, openbaar vervoer, baliefuncties, taxichauffeurs, werkzaamheden met groepen personen, etc In principe kan men stellen dat tot een zeker epidemisch niveau het beroep aan de extra blootstelling bijdraagt maar dat in de loop van de uitbreiding van een epidemie, de risico’s zo verspreidt zijn dat er geen extra risico’s uit het werk mee waar te nemen zijn.
Influenza kan vooral bij kwetsbaren een ernstig verlopende ziekte zijn (in ons land waarschijnlijk meer dan 2000 doden per jaar) Voor de eenvoud worden hier seizoensinfluenza, en aviaire influenza en pandemische influenza bij elkaar genomen. Er zijn verschillen en er is ook niet altijd een goed werkend vaccin beschikbaar

RVP: NEE. Wel krijgen mensen >60 jaar de kans zich gratis via de huisarts te laten vaccineren. Ook de overige kwetsbare groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Effectiviteit is variabel mede afhankelijk van de matching vaccin. Tevens is er sprake van een verminderde werkzaamheid in de loop van het griepseizoen.

Bronnen: Mensen maar ook vele diersoorten(en hun afscheidingsproducten) kunnen een bron vormen. Vocht uit de bovenste luchtwegen.

RV Risicovormers: iedere werknemer die uit hoofde van z’n werk met kwetsbare mensen in contact komt(kan komen). Ook in de veterinaire hoek wordt contact met kippen, vogels en varkens als risicovorming voor de dieren beschouwd.

Risicoberoepen: Gezien de intensieve contacten die hulpverleners met mensen kunnen hebben lopen zij een groot risico op besmetting. Daarnaast zou men ook uit praktische/economische overwegingen de hulpverleners kunnen vaccineren om een tekort aan hen te voorkomen. buitenlandreizigers, gezondheidszorg, scholen, alle contactfuncties, openbaar vervoer, baliefuncties,taxichauffeurs,werkzaamheden met groepen personen, etc. Voor aviaire influenza komen hier vogelhouders, varkenshouders bij. In principe kan men stellen dat tot een zeker epidemisch niveau het beroep aan de extra blootstelling bijdraagt maar dat in de loop van de uitbreiding van een epidemie, de risico’s zo verspreidt zijn dat er geen extra risico’s uit het werk mee waar te nemen zijn.
Influenza kan vooral bij kwetsbaren een ernstig verlopende ziekte zijn (in ons land waarschijnlijk meer dan 2000 doden per jaar) Voor de eenvoud worden hier seizoensinfluenza, en aviaire influenza en pandemische influenza bij elkaar genomen. Er zijn verschillen en er is ook niet altijd een goed werkend vaccin beschikbaar

RVP: NEE. Wel krijgen mensen >60 jaar de kans zich gratis via de huisarts te laten vaccineren. Ook de overige kwetsbare groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Effectiviteit is variabel mede afhankelijk van de matching vaccin. Tevens is er sprake van een verminderde werkzaamheid in de loop van het griepseizoen.

Bronnen: Mensen maar ook vele diersoorten(en hun afscheidingsproducten) kunnen een bron vormen. Vocht uit de bovenste luchtwegen.

RV Risicovormers: iedere werknemer die uit hoofde van z’n werk met kwetsbare mensen in contact komt(kan komen). Ook in de veterinaire hoek wordt contact met kippen, vogels en varkens als risicovorming voor de dieren beschouwd.

Risicoberoepen: buitenlandreizigers kunnen op plaatsen van de eerste uitbraak het influenzavirus als eerste oppikken ( voorbeeld Mexicaanse griep in 2009) verder de gezondheidszorg, scholen, alle contactfuncties, openbaar vervoer, baliefuncties,taxichauffeurs,werkzaamheden met groepen personen, etc. Voor aviaire influenza komen hier vogelhouders, varkenshouders bij. In principe kan men stellen dat tot een zeker epidemisch niveau het beroep aan de extra blootstelling bijdraagt maar dat in de loop van de uitbreiding van een epidemie, de risico’s zo verspreidt zijn dat er geen extra risico’s uit het werk mee waar te nemen zijn.
Influenza kan vooral bij kwetsbaren een ernstig verlopende ziekte zijn (in ons land waarschijnlijk meer dan 2000 doden per jaar) Voor de eenvoud worden hier seizoensinfluenza, en aviaire influenza en pandemische influenza bij elkaar genomen. Er zijn verschillen en er is ook niet altijd een goed werkend vaccin beschikbaar

RVP: NEE. Wel krijgen mensen >60 jaar de kans zich gratis via de huisarts te laten vaccineren. Ook de overige kwetsbare groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Effectiviteit is variabel mede afhankelijk van de matching vaccin. Tevens is er sprake van een verminderde werkzaamheid in de loop van het griepseizoen.

Bronnen: Mensen maar ook vele diersoorten(en hun afscheidingsproducten) kunnen een bron vormen. Vocht uit de bovenste luchtwegen.

RV Risicovormers: iedere werknemer die uit hoofde van z’n werk met kwetsbare mensen in contact komt(kan komen). Ook in de veterinaire hoek wordt contact met kippen,vogels en varkens als risicovorming voor de dieren beschouwd. Bij buitenwerken: publiekscontacten

Risicoberoepen: Buitenwerkers: Contact met publiek en ziek wildlife(vogels) Buitenlandreizigers, gezondheidszorg, scholen, alle contactfuncties, openbaar vervoer, baliefuncties, taxichauffeurs, werkzaamheden met groepen personen, etc. Voor aviaire influenza komen hier vogelhouders, varkenshouders bij. In principe kan men stellen dat tot een zeker epidemisch niveau het beroep aan de extra blootstelling bijdraagt maar dat in de loop van de uitbreiding van een epidemie, de risico’s zo verspreidt zijn dat er geen extra risico’s uit het werk mee waar te nemen zijn.
Influenza kan vooral bij kwetsbaren een ernstig verlopende ziekte zijn (in ons land waarschijnlijk meer dan 2000 doden per jaar) Voor de eenvoud worden hier seizoensinfluenza, en aviaire influenza en pandemische influenza bij elkaar genomen. Er zijn verschillen en er is ook niet altijd een goed werkend vaccin beschikbaar

RVP: NEE. Wel krijgen mensen >60 jaar de kans zich gratis via de huisarts te laten vaccineren. Ook de overige kwetsbare groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Effectiviteit is variabel mede afhankelijk van de matching vaccin. Tevens is er sprake van een verminderde werkzaamheid in de loop van het griepseizoen.

Bronnen: Mensen maar ook vele diersoorten(en hun afscheidingsproducten) kunnen een bron vormen. Vocht uit de bovenste luchtwegen.

RV Risicovormers: iedere werknemer die uit hoofde van z’n werk met kwetsbare mensen in contact komt(kan komen). Ook in de veterinaire hoek wordt contact met kippen, vogels en varkens als risicovorming voor de dieren beschouwd.

Risicoberoepen: Bij bloed/bloed contact is er meestal ook sprake van een nabij lichamelijk contact, dit is veruit belangrijker dan de kleine kans op hematogene overdracht. buitenlandreizigers, gezondheidszorg, scholen, alle contactfuncties, openbaar vervoer, baliefuncties, taxichauffeurs, werkzaamheden met groepen personen, etc. Voor aviaire influenza komen hier vogelhouders, varkenshouders bij. In principe kan men stellen dat tot een zeker epidemisch niveau het beroep aan de extra blootstelling bijdraagt maar dat in de loop van de uitbreiding van een epidemie, de risico’s zo verspreidt zijn dat er geen extra risico’s uit het werk mee waar te nemen zijn.
Influenza kan vooral bij kwetsbaren een ernstig verlopende ziekte zijn (in ons land waarschijnlijk meer dan 2000 doden per jaar) Voor de eenvoud worden hier seizoensinfluenza, en aviaire influenza en pandemische influenza bij elkaar genomen. Er zijn verschillen en er is ook niet altijd een goed werkend vaccin beschikbaar

RVP: NEE. Wel krijgen mensen >60 jaar de kans zich gratis via de huisarts te laten vaccineren. Ook de overige kwetsbare groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Effectiviteit is variabel mede afhankelijk van de matching vaccin. Tevens is er sprake van een verminderde werkzaamheid in de loop van het griepseizoen.

Bronnen: Mensen maar ook vele diersoorten(en hun afscheidingsproducten) kunnen een bron vormen. Vocht uit de bovenste luchtwegen.

RV Risicovormers: iedere werknemer die uit hoofde van z’n werk met kwetsbare mensen in contact komt(kan komen). Ook in de veterinaire hoek wordt contact met kippen, vogels en varkens als risicovorming voor de dieren beschouwd.

Risicoberoepen: Werken met afval: In afval kunnen veel besmette producten (ook dierlijke) aanwezig zijn. Verder kan men om maatschappelijke redenen willen voorkomen dat de afvalafhandeling stagneert. Buitenlandreizigers, gezondheidszorg, scholen, alle contactfuncties, openbaar vervoer, baliefuncties, taxichauffeurs, werkzaamheden met groepen personen, etc. Voor aviaire influenza komen hier vogelhouders, varkenshouders bij. In principe kan men stellen dat tot een zeker epidemisch niveau het beroep aan de extra blootstelling bijdraagt maar dat in de loop van de uitbreiding van een epidemie, de risico’s zo verspreidt zijn dat er geen extra risico’s uit het werk mee waar te nemen zijn.
Influenza kan vooral bij kwetsbaren een ernstig verlopende ziekte zijn (in ons land waarschijnlijk meer dan 2000 doden per jaar) Voor de eenvoud worden hier seizoensinfluenza, en aviaire influenza en pandemische influenza bij elkaar genomen. Er zijn verschillen en er is ook niet altijd een goed werkend vaccin beschikbaar

RVP: NEE. Wel krijgen mensen >60 jaar de kans zich gratis via de huisarts te laten vaccineren. Ook de overige kwetsbare groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Effectiviteit is variabel mede afhankelijk van de matching vaccin. Tevens is er sprake van een verminderde werkzaamheid in de loop van het griepseizoen.

Bronnen: Mensen maar ook vele diersoorten(en hun afscheidingsproducten) kunnen een bron vormen. Vocht uit de bovenste luchtwegen.

RV Risicovormers: iedere werknemer die uit hoofde van z’n werk met kwetsbare mensen in contact komt(kan komen). Ook in de veterinaire hoek wordt contact met kippen, vogels en varkens als risicovorming voor de dieren beschouwd.

Risicoberoepen: Gericht werken met proefdieren, besmette te onderzoeken dieren en humane producten. buitenlandreizigers, gezondheidszorg, scholen, alle contactfuncties, openbaar vervoer, baliefuncties,taxichauffeurs,werkzaamheden met groepen personen, etc. Voor aviaire influenza komen hier vogelhouders, varkenshouders bij. In principe kan men stellen dat tot een zeker epidemisch niveau het beroep aan de extra blootstelling bijdraagt maar dat in de loop van de uitbreiding van een epidemie, de risico’s zo verspreidt zijn dat er geen extra risico’s uit het werk mee waar te nemen zijn.
Influenza kan vooral bij kwetsbaren een ernstig verlopende ziekte zijn (in ons land waarschijnlijk meer dan 2000 doden per jaar) Voor de eenvoud worden hier seizoensinfluenza, en aviaire influenza en pandemische influenza bij elkaar genomen. Er zijn verschillen en er is ook niet altijd een goed werkend vaccin beschikbaar

RVP: NEE. Wel krijgen mensen >60 jaar de kans zich gratis via de huisarts te laten vaccineren. Ook de overige kwetsbare groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Effectiviteit is variabel mede afhankelijk van de matching vaccin. Tevens is er sprake van een verminderde werkzaamheid in de loop van het griepseizoen.

Bronnen: Mensen maar ook vele diersoorten(en hun afscheidingsproducten) kunnen een bron vormen. Vocht uit de bovenste luchtwegen.

RV Risicovormers: iedere werknemer die uit hoofde van z’n werk met kwetsbare mensen in contact komt(kan komen). Ook in de veterinaire hoek wordt contact met kippen, vogels en varkens als risicovorming voor de dieren beschouwd.

Risicoberoepen: Schoonmakers worden vaak gevraagd publieke ruimtes, besmette ruimtes etc schoon temaken. Ook kippenruimers lopen een verhoogd risico op blootstelling. Daarnaast wil men voorkomen dat zij als melting pot voor nieuwe viri functioneren. Buitenlandreizigers, gezondheidszorg, scholen, alle contactfuncties, openbaar vervoer, baliefuncties,taxichauffeurs,werkzaamheden met groepen personen, etc. Voor aviaire influenza komen hier vogelhouders, varkenshouders bij. In principe kan men stellen dat tot een zeker epidemisch niveau het beroep aan de extra blootstelling bijdraagt maar dat in de loop van de uitbreiding van een epidemie, de risico’s zo verspreidt zijn dat er geen extra risico’s uit het werk mee waar te nemen zijn.
Influenza kan vooral bij kwetsbaren een ernstig verlopende ziekte zijn (in ons land waarschijnlijk meer dan 2000 doden per jaar) Voor de eenvoud worden hier seizoensinfluenza, en aviaire influenza en pandemische influenza bij elkaar genomen. Er zijn verschillen en er is ook niet altijd een goed werkend vaccin beschikbaar

KWETSBAREN: Zwangeren, ouder dan 50 jaar, chronische aandoening hart,longen of nieren,diabetes mellitus, hemaglobinopathie, immuungecompromitteerd zijn, langdurig acetylsalicylzuur krijgen en tussen 6 maanden en 18 jaar oud zijn.
De Pneumococcus is een commensaal welke soms tot een reeks ziektebeelden leiden van licht tot zeer ernstig. Dit hangt af van de virulentie van de stam en de gevoeligheid van de gastheer. Gezien het commensaalschap bij een deel van de bevolking, dient vaccinatie alleen tot het verminderen van het risicovormerschap richting de grote groep extra-kwetsbaren in onze bevolking

Bronnen: alleen de nasofarynx van de mens.

RV Risicovormers: iedere werknemer die uit hoofde van z’n werk contact heeft met kwetsbare groepen zie 8-N

Risicovormende beroepsgroepen: gezondheidszorg, publieke functies, functies die nabijheid vereisen
De Pneumococcus is een commensaal welke soms tot een reeks ziektebeelden leiden van licht tot zeer ernstig. Dit hangt af van de virulentie van de stam en de gevoeligheid van de gastheer. Gezien het commensaalschap bij een deel van de bevolking, dient vaccinatie alleen tot het verminderen van het risicovormerschap richting de grote groep extra-kwetsbaren in onze bevolking

Bronnen: alleen de nasofarynx van de mens.

RV Risicovormers: iedere werknemer die uit hoofde van z’n werk contact heeft met kwetsbare groepen zie 8-N

Risicovormende beroepsgroepen: gezondheidszorg, publieke functies, functies die nabijheid vereisen. Gezien de aard van de kwetsbaren zullen er velen zitten bij de contacten met zieke mensen in de zorg(instellingen).
De Pneumococcus is een commensaal welke soms tot een reeks ziektebeelden leiden van licht tot zeer ernstig. Dit hangt af van de virulentie van de stam en de gevoeligheid van de gastheer. Gezien het commensaalschap bij een deel van de bevolking, dient vaccinatie alleen tot het verminderen van het risicovormerschap richting de grote groep extra-kwetsbaren in onze bevolking

Bronnen: alleen de nasofarynx van de mens.

RV Risicovormers: iedere werknemer die uit hoofde van z’n werk contact heeft met kwetsbare groepen zie 8-N

Risicovormende beroepsgroepen: gezondheidszorg, publieke functies, functies die nabijheid vereisen. Verzwakte mensen als daklozen, druggebruikers behoren waarschijnlijk tot de extra ketsbare groepen
De Pneumococcus is een commensaal welke soms tot een reeks ziektebeelden leiden van licht tot zeer ernstig. Dit hangt af van de virulentie van de stam en de gevoeligheid van de gastheer. Gezien het commensaalschap bij een deel van de bevolking, dient vaccinatie alleen tot het verminderen van het risicovormerschap richting de grote groep extra-kwetsbaren in onze bevolking

Bronnen: alleen de nasofarynx van de mens.

RV Risicovormers: iedere werknemer die uit hoofde van z’n werk contact heeft met kwetsbare groepen zie 8-N

Risicovormende beroepsgroepen: gezondheidszorg, publieke functies, functies die nabijheid vereisen aangezien de hulpverlener nabije contacten heeft met risicogroepen in een extra kwetsbare situatie valt vaccinatie van hen te overwegen
De Pneumococcus is een commensaal welke soms tot een reeks ziektebeelden leiden van licht tot zeer ernstig. Dit hangt af van de virulentie van de stam en de gevoeligheid van de gastheer. Gezien het commensaalschap bij een deel van de bevolking, dient vaccinatie alleen tot het verminderen van het risicovormerschap richting de grote groep extra-kwetsbaren in onze bevolking

KWETSBAREN: levercirrose, alcoholisme, diabetes mellitus, chronisch long- en hartL5ijden, niet insufficiëntie, nefrotisch syndroom, kwaadaardige tumoren( MYELOOM, Chronische Lymfatische leukemie, ziekte van Hodgekin,, immunosuppressieve therapie, status na orgaan transplantatie, autoimmuunziekten, HIV, anatomische of functionele asplenie, sikkelcelanemie, recent antibiotica gebruik, hypo- of agammaglobulinepathie, solide tumoren en ouderen boven de 60 jaar
Waterpokken is een kinderziekte waar bijna iedereen antistoffen tegen bezit en daardoor beschermd is.

Bronnen: mens bovenste luchtwegen of huidleasies besmette personen.

Risicovormers: iedere werknemer die uit hoofde van z’n werk contact heeft met kwetsbare groepen zie 9-N

Risicovormende beroepsgroepen: gezondheidszorg, verloskundigen, verzorgers.
Waterpokken is een kinderziekte waar bijna iedereen antistoffen tegen bezit en daardoor beschermd is.

KWETSBAREN: Als er nog GEEN antistoffenzijn: Zwangeren (varicellapneumonie derde trimester), Foetus (8-12% transplantaire overdracht virus, congenitaal varicellasyndroom: 0,4% kans 1e trimester, 2% 2E trimester ) en pasgeborene: bij infectie met eerste ziektedag 5 dagen vóór tot 2 dagen ná de bevalling ontbreken antistoffen bij pasgeborene.: ernstige pneumonie, meningo-encefalitis, gastroenteritis, en hepatitis. Immuundeficienten: ernstige vorm van varicella progressiva
Denk aan: tyfus, cholera
Denk aan: tyfus, cholera, rabiës
Denk aan: (TBC), tyfus, cholera
Denk aan: (TBC), tyfus, cholera, rabiës, hpv
Denk aan: Bij eventuele uitbraken oorzakelijk agens
Denk aan(bij import dieren): gele koorts, cholera,tyfus,rabiës,tekenencefalitis, q koorts vaccin bestaat maar niet in ons land toegelaten, ziekte van weil vaccin idem.
Denk aan alle ziekten van uitbraken waar tegen gevaccineerd kan worden
Denk aan: alle ziekten waar tegen gevaccineerd kan worden in de te bezoeken landen
Denk aan: rabiës (vleermuizen!!)
Denk aan: rabiës
Denk aan: cholera,rabies (vleermuizen) (ziekte van Weil vaccin bestaat maar niet in ons land toegelaten)
Denk aan alle ziekten waar de dieren aan kunnen lijden (vooral na import)
Denk aan in het afval achtergelaten besmette zaken
Houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van vaccins tbv kwetsbaren.
Hier komt nog een tekst!