Gezondheid en werk in branches

Om voor u als bedrijfsarts het werken voor een branche gemakkelijker te maken biedt het NCvB u bij “Branches” unieke, specifieke en up to date informatie over gezondheid en werk.
U kunt hier informatie vinden over:

 • Welke branches tot een sector behoren
 • Welke beroepsgroepen in de branches voorkomen met daarbij een omschrijving van de werkzaamheden per beroep
 • De gemelde beroepsziekten door bedrijfsartsen bij het NCvB
 • Een matrix van de gezondheidsrisico’s in de branche
 • RI&E instrumenten
 • Arboconvenanten, arbocatalogi, branchebrochures van de arbeidsinspectie
 • Gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen in de branche
    (bron: TNO-rapport-V9408-prioritering-ziektelast-stoffen-20111222-Bijlage7)
 • Literatuur

Branche-overzicht

 • Branches maken deel uit van bedrijfssectoren. Beide kennen:
 • Voor een overzicht van de sectoren en branches klikt u hier