Accommodatie: beheer en verhuur (van b.v. hotels, vakantiehuisjes, campings)

Sectorcode: 
84
2018 2019
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P611: Burn out 3 20,0% 10 41,7%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 4 26,7% 7 29,2%
N613: Carpale-tunnelsyndroom 2 13,3% 3 12,5%
L694: Epicondylitis lateralis 1 6,7% 1 4,2%
L101: Acute aspecifieke (lage) rugpijn 0 0,0% 1 4,2%
L685: Repetitive strain injury (RSI) van elleboog/onderarm 0 0,0% 1 4,2%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 0 0,0% 1 4,2%
L624: Cervicobrachiaal syndroom 1 6,7% 0 0,0%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 1 6,7% 0 0,0%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 1 6,7% 0 0,0%
P609: Overige somatoforme stoornissen 1 6,7% 0 0,0%
P629: Overige reacties op ernstige stress 1 6,7% 0 0,0%
Totaal 15 100,0% 24 100,0%