Afval - Afvalsanering en ander afvalbeheer (o.a. asbestsanering, bodemsanering)

Sectorcode: 
56
  2017   2018  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 2 66,70% 1 16,70%
D200: Maligne melanoom 0 0,00% 1 16,70%
H620: Lawaaislechthorendheid 0 0,00% 1 16,70%
L642: Artrose van knie [gonartrose] 0 0,00% 1 16,70%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 0 0,00% 1 16,70%
L690: Adhesieve capsulitis van schouder 0 0,00% 1 16,70%
P629: Overige reacties op ernstige stress 1 33,30% 0 0,00%
Totaal 3 100,00% 6 100,00%