Afval - Afvalsanering en ander afvalbeheer (o.a. asbestsanering, bodemsanering)

Sectorcode: 
56
2018 2019
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
R681: Beroepsastma - irritatief 0 0,0% 1 100,0%
D200: Maligne melanoom 1 16,7% 0 0,0%
H620: Lawaaislechthorendheid 1 16,7% 0 0,0%
L642: Artrose van knie [gonartrose] 1 16,7% 0 0,0%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 1 16,7% 0 0,0%
L690: Adhesieve capsulitis van schouder 1 16,7% 0 0,0%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 1 16,7% 0 0,0%
Totaal 6 100,0% 1 100,0%