Basisonderwijs

Sectorcode: 
118
2018 2019
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P611: Burn out 18 22,2% 23 46,0%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 44 54,3% 21 42,0%
P609: Overige somatoforme stoornissen 3 3,7% 1 2,0%
R102: Verandering van stem 3 3,7% 1 2,0%
P620: Posttraumatische stress-stoornis 2 2,5% 1 2,0%
P629: Overige reacties op ernstige stress 2 2,5% 1 2,0%
P630: Paniekstoornis 1 1,2% 1 2,0%
L649: Overige artrosen 0 0,0% 1 2,0%
P652: Depressieve episode 2 2,5% 0 0,0%
L642: Artrose van knie [gonartrose] 1 1,2% 0 0,0%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 1 1,2% 0 0,0%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 1 1,2% 0 0,0%
P645: Angstige (ontwijkende) persoonlijkheidsstoornis 1 1,2% 0 0,0%
R619: Overige longaandoeningen door uitwendige agentia 1 1,2% 0 0,0%
R679: Astma (door werk verergerd) 1 1,2% 0 0,0%
Totaal 81 100,0% 50 100,0%