Beveiligings- en opsporingsdiensten

Sectorcode: 
105
  2017   2018  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P611: Burn out 2 18,20% 1 33,30%
H620: Lawaaislechthorendheid 0 0,00% 1 33,30%
P652: Depressieve episode 0 0,00% 1 33,30%
P620: Posttraumatische stress-stoornis 4 36,40% 0 0,00%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 2 18,20% 0 0,00%
B619: Stollingsstoornis 1 9,10% 0 0,00%
L103: Chronische aspecifieke (lage) rugpijn 1 9,10% 0 0,00%
R683: Beroepsastma - RADS (Reactive airways dysfunction syndrome) 1 9,10% 0 0,00%
Totaal 11 100,00% 3 100,00%