Creatieve activiteiten, kunst en amusement

Sectorcode: 
90

Creatieve activiteiten, kunst en amusement; sector 90

  2016   2017  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 3 18,8% 4 30,8%
H102: Oorsuizen [tinnitus] 2 12,5% 2 15,4%
L690: Adhesieve capsulitis van schouder 1 6,3% 2 15,4%
D614: Contacteczeem  - zowel allergisch als irritatief     1 7,7%
L103: Chronische aspecifieke (lage) rugpijn     1 7,7%
L649: Overige artrosen     1 7,7%
N614: Overige mononeuropathieën     1 7,7%
P611: Burn out 4 25,0% 1 7,7%
P652: Depressieve episode 2 12,5%    
Overige 4 25,0%    
Totaal 16 100,0% 13 100,0%