Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto`s en motorfietsen

Sectorcode: 
47

Onderstaande tabel laat de verdeling van de meldingen zien naar diagnose in de Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto’s en motorfietsen; Sector 47

  2016   2017  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 32 29,1% 29 20,1%
P611: Burn out 17 15,5% 21 14,6%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 13 11,8% 15 10,4%
L694: Epicondylitis lateralis 13 11,8% 11 7,6%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom     6 4,2%
P620: Posttraumatische stress-stoornis 3 2,7% 6 4,2%
N613: Carpale-tunnelsyndroom 2 1,8% 5 3,5%
L680: Chronische crepiterende synoviitis van hand/pols     4 2,8%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 1 0,9% 4 2,8%
L101: Acute aspecifieke (lage) rugpijn     3 2,1%
L690: Adhesieve capsulitis van schouder 1 0,9% 3 2,1%
P629: Overige reacties op ernstige stress 4 3,6% 3 2,1%
Overige 24 21,8% 34 23,6%
Totaal 110 100,0% 144 100,0%