Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

Sectorcode: 
63
  2016   2017  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P611: Burn out 10 23,3% 17 47,2%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 11 25,6% 12 33,3%
L685: Repetitive strain injury (RSI) van elleboog/onderarm 1 2,3% 2 5,6%
P630: Paniekstoornis 2 4,7% 2 5,6%
H102: Oorsuizen [tinnitus]     1 2,8%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 4 9,3% 1 2,8%
P639: Overige angststoornissen     1 2,8%
L122: Pijn in onderste extremiteit 3 7,0%    
L689: Overige aandoeningen van weke delen door druk en (over)belasting 3 7,0%    
L694: Epicondylitis lateralis 3 7,0%    
Overige 6 13,8%    
Totaal 43 100,0% 36 100,0%