Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (o.a. data-entry, hosting)

Sectorcode: 
88
  2017   2018  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P611: Burn out 17 47,20% 13 35,10%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 12 33,30% 13 35,10%
P652: Depressieve episode 0 0,00% 3 8,10%
L685: Repetitive strain injury (RSI) van elleboog/onderarm 2 5,60% 2 5,40%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 0 0,00% 2 5,40%
P609: Overige somatoforme stoornissen 0 0,00% 2 5,40%
P630: Paniekstoornis 2 5,60% 1 2,70%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 0 0,00% 1 2,70%
H102: Oorsuizen [tinnitus] 1 2,80% 0 0,00%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 1 2,80% 0 0,00%
P639: Overige angststoornissen 1 2,80% 0 0,00%
Totaal 36 100,00% 37 100,00%