Eet- en drinkgelegenheden

Sectorcode: 
56

Onderstaande tabel laat de verdeling van de meldingen zien naar diagnose in de sector Eet- en drinkgelegenheden; Sector 56.

  2016   2017  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 9 25,7% 23 27,4%
P611: Burn out 7 20,0% 13 15,5%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 2 5,7% 6 7,1%
L642: Artrose van knie [gonartrose]     3 3,6%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand     3 3,6%
L694: Epicondylitis lateralis 3 8,6% 3 3,6%
N613: Carpale-tunnelsyndroom 3 8,6% 3 3,6%
P629: Overige reacties op ernstige stress 1 2,9% 3 3,6%
D613: Contacteczeem  - irritatief (orthoergisch)     2 2,4%
L103: Chronische aspecifieke (lage) rugpijn     2 2,4%
L643: Artrose van eerste carpometacarpale gewricht     2 2,4%
L680: Chronische crepiterende synoviitis van hand/pols 1 2,9% 2 2,4%
L685: Repetitive strain injury (RSI) van elleboog/onderarm 1 2,9% 2 2,4%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom     2 2,4%
L689: Overige aandoeningen van weke delen door druk en (over)belasting 1 2,9% 2 2,4%
L690: Adhesieve capsulitis van schouder     2 2,4%
P652: Depressieve episode     2 2,4%
Overige 7 20,0% 9 10,7%
Totaal 35 100,0% 84 100,0%