Energiebedrijven

Sectorcode: 
35
  2016   2017  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 12 38,7% 13 44,8%
P611: Burn out 7 22,6% 6 20,7%
H102: Oorsuizen [tinnitus]     1 3,4%
L102: Subacute aspecifieke (lage) rugpijn     1 3,4%
L680: Chronische crepiterende synoviitis van hand/pols     1 3,4%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom     1 3,4%
L694: Epicondylitis lateralis 1 3,2% 1 3,4%
N613: Carpale-tunnelsyndroom     1 3,4%
N615: Polyneuropathie     1 3,4%
N629: Myasthenia gravis en andere neuromusculaire aandoeningen     1 3,4%
P630: Paniekstoornis     1 3,4%
R659: Pneumonie     1 3,4%
Overige 11 35,5%    
Totaal 31 100,0% 29 100,0%