Extraterritoriale organisaties en lichamen

Sectorcode: 
99

EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN; Sector 99

  2016   2017  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
      1 100,0%
P611: Burn out 5 45,5%    
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 2 18,2%    
A439: Overige zoönosen 1 9,1%    
D612: Contacteczeem  - allergisch 1 9,1%    
S400: Intestinale infectie 1 9,1%    
Totaal 11 100,0% 1 100,0%