Groothandel, met uitzondering van de handel in auto`s en motorfietsen

Sectorcode: 
46
  2016   2017  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 16 25,8% 40 26,3%
P611: Burn out 20 32,3% 35 23,0%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 4 6,5% 12 7,9%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 1 1,6% 6 3,9%
L694: Epicondylitis lateralis 1 1,6% 6 3,9%
L621: HNP L4-L5 / HNP L5-S1 2 3,2% 5 3,3%
P629: Overige reacties op ernstige stress 1 1,6% 5 3,3%
L690: Adhesieve capsulitis van schouder     4 2,6%
L102: Subacute aspecifieke (lage) rugpijn 3 4,8% 3 2,0%
L685: Repetitive strain injury (RSI) van elleboog/onderarm 2 3,2% 3 2,0%
Overige 12 19,4% 33 21,7%
Totaal 62 100,0% 152 100,0%