Hoger onderwijs (universitair en niet-universitair; wetenschappelijk onderzoek)

Sectorcode: 
120
  2017   2018  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 57 54,30% 62 61,40%
P611: Burn out 26 24,80% 20 19,80%
P629: Overige reacties op ernstige stress 3 2,90% 3 3,00%
P620: Posttraumatische stress-stoornis 1 1,00% 3 3,00%
P631: Gegeneraliseerde angst 0 0,00% 2 2,00%
P652: Depressieve episode 4 3,80% 1 1,00%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 3 2,90% 1 1,00%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 1 1,00% 1 1,00%
L690: Adhesieve capsulitis van schouder 1 1,00% 1 1,00%
L694: Epicondylitis lateralis 1 1,00% 1 1,00%
P609: Overige somatoforme stoornissen 1 1,00% 1 1,00%
R102: Verandering van stem 1 1,00% 1 1,00%
Overige 6 6% 4 4%
Totaal 105 100,00% 101 100,00%