Instellingen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten

Sectorcode: 
124
  2017   2018  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P620: Posttraumatische stress-stoornis 54 25,70% 45 25,90%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 58 27,60% 43 24,70%
P611: Burn out 35 16,70% 33 19,00%
P629: Overige reacties op ernstige stress 22 10,50% 8 4,60%
P652: Depressieve episode 10 4,80% 8 4,60%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 2 1,00% 5 2,90%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 1 0,50% 5 2,90%
L690: Adhesieve capsulitis van schouder 4 1,90% 4 2,30%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 1 0,50% 4 2,30%
P639: Overige angststoornissen 1 0,50% 3 1,70%
Overige 22 10,70% 16 9,20%
Totaal 210 100,00% 174 100,00%