Instellingen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten

Sectorcode: 
124
  2018   2019  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P620: Posttraumatische stress-stoornis 45 25,9% 58 30,4%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 43 24,7% 45 23,6%
P611: Burn out 33 19,0% 37 19,4%
P629: Overige reacties op ernstige stress 8 4,6% 17 8,9%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 5 2,9% 5 2,6%
P609: Overige somatoforme stoornissen 0 0,0% 4 2,1%
P652: Depressieve episode 8 4,6% 3 1,6%
D429: Pediculose, acariasis en overige huidinfestaties 0 0,0% 3 1,6%
N613: Carpale-tunnelsyndroom 0 0,0% 3 1,6%
L694: Epicondylitis lateralis 2 1,1% 2 1,0%
Overige 30 17,3% 14 7,0%
Totaal 174 100,0% 191 100,0%