Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning

Sectorcode: 
38
  2016   2017  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 2 18,2% 5 27,8%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom     3 16,7%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 2 18,2% 2 11,1%
L102: Subacute aspecifieke (lage) rugpijn     1 5,6%
L621: HNP L4-L5 / HNP L5-S1     1 5,6%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand     1 5,6%
L689: Overige aandoeningen van weke delen door druk en (over)belasting     1 5,6%
P611: Burn out 1 9,1% 1 5,6%
P652: Depressieve episode     1 5,6%
R619: Overige longaandoeningen door uitwendige agentia     1 5,6%
R699: Overige respiratoire aandoeningen     1 5,6%
Overige 6 54,5%    
Totaal 11 100,0% 18 100,0%