Kunst (o.a. muziek, podiumkunst, scheppende kunst)

Sectorcode: 
131
  2017   2018  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
H620: Lawaaislechthorendheid 0 0,00% 12 50,00%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 4 30,80% 2 8,30%
P611: Burn out 1 7,70% 2 8,30%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 0 0,00% 2 8,30%
H102: Oorsuizen [tinnitus] 2 15,40% 1 4,20%
L122: Pijn in onderste extremiteit 0 0,00% 1 4,20%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 0 0,00% 1 4,20%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 0 0,00% 1 4,20%
P609: Overige somatoforme stoornissen 0 0,00% 1 4,20%
P669: Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door overig en multipel drugsgebruik 0 0,00% 1 4,20%
Overige 6 46,20% 0 0%
Totaal 13 100,00% 24 100,00%