Opslag en vervoer

Sectorcode: 
52

Onderstaande tabel laat de verdeling van de meldingen zien naar diagnose in de sector Opslag en vervoer; Sector 52.

  2016   2017  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 10 21,7% 16 29,1%
P611: Burn out 9 19,6% 10 18,2%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 5 10,9% 6 10,9%
L103: Chronische aspecifieke (lage) rugpijn     3 5,5%
L621: HNP L4-L5 / HNP L5-S1 1 2,2% 3 5,5%
L694: Epicondylitis lateralis 5 10,9% 3 5,5%
L620: Discopathie cervicaal     2 3,6%
N613: Carpale-tunnelsyndroom 1 2,2% 2 3,6%
L102: Subacute aspecifieke (lage) rugpijn 2 4,3% 1 1,8%
L622: Overige discopathieën     1 1,8%
L649: Overige artrosen 1 2,2% 1 1,8%
L680: Chronische crepiterende synoviitis van hand/pols     1 1,8%
L685: Repetitive strain injury (RSI) van elleboog/onderarm 1 2,2% 1 1,8%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand     1 1,8%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom     1 1,8%
L690: Adhesieve capsulitis van schouder     1 1,8%
N619: Overige aandoeningen van perifeer zenuwstelsel     1 1,8%
P620: Posttraumatische stress-stoornis     1 1,8%
Overige 11 23,9%    
Totaal 46 100,0% 55 100,0%