overig onderwijs

Sectorcode: 
121
  2018   2019  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P611: Burn out 4 25,0% 8 38,1%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 8 50,0% 7 33,3%
P620: Posttraumatische stress-stoornis 2 12,5% 4 19,0%
L101: Acute aspecifieke (lage) rugpijn 0 0,0% 1 4,8%
P609: Overige somatoforme stoornissen 0 0,0% 1 4,8%
P639: Overige angststoornissen 1 6,3% 0 0,0%
P652: Depressieve episode 1 6,3% 0 0,0%
Totaal 16 100,0% 21 100,0%