Politie

Sectorcode: 
115
2018 2019
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P620: Posttraumatische stress-stoornis 84 48,3% 97 61,8%
H102: Oorsuizen [tinnitus] 46 26,4% 28 17,8%
H620: Lawaaislechthorendheid 28 16,1% 9 5,7%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 2 1,1% 6 3,8%
L103: Chronische aspecifieke (lage) rugpijn 0 0,0% 5 3,2%
P652: Depressieve episode 1 0,6% 4 2,5%
P611: Burn out 7 4,0% 2 1,3%
D629: Urticaria 0 0,0% 1 0,6%
L101: Acute aspecifieke (lage) rugpijn 0 0,0% 1 0,6%
L594: Letsel van spieren en pezen van pols en hand 0 0,0% 1 0,6%
L642: Artrose van knie [gonartrose] 0 0,0% 1 0,6%
L695: Epicondylitis medialis 0 0,0% 1 0,6%
P630: Paniekstoornis 0 0,0% 1 0,6%
Overige 6 3,6% 0 0,0%
Totaal 174 100,0% 157 100,0%