Praktijken van (tand)artsen en paramedici, gezondheidscentra

Sectorcode: 
125
  2018   2019  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 9 23,7% 11 39,3%
P611: Burn out 6 15,8% 6 21,4%
P620: Posttraumatische stress-stoornis 2 5,3% 2 7,1%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 4 10,5% 1 3,6%
D429: Pediculose, acariasis en overige huidinfestaties 1 2,6% 1 3,6%
L620: Discopathie cervicaal 1 2,6% 1 3,6%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 1 2,6% 1 3,6%
D613: Contacteczeem  - irritatief (orthoergisch) 0 0,0% 1 3,6%
D699: Overige aandoeningen van huid en subcutis 0 0,0% 1 3,6%
L621: HNP L4-L5 / HNP L5-S1 0 0,0% 1 3,6%
L690: Adhesieve capsulitis van schouder 0 0,0% 1 3,6%
P659: Overige stemmingsstoornissen 0 0,0% 1 3,6%
Overige 14 36,6% 0 0,0%
Totaal 38 100,0% 28 100,0%