Schoonmaak - Reiniging gebouwen

Sectorcode: 
109
  2017   2018  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
N613: Carpale-tunnelsyndroom 10 22,70% 10 45,50%
P611: Burn out 4 9,10% 3 13,60%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 3 6,80% 2 9,10%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 2 4,50% 1 4,50%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 2 4,50% 1 4,50%
L690: Adhesieve capsulitis van schouder 2 4,50% 1 4,50%
L642: Artrose van knie [gonartrose] 1 2,30% 1 4,50%
L553: Vers meniscusletsel 0 0,00% 1 4,50%
L640: Gegeneraliseerde artrose 0 0,00% 1 4,50%
P629: Overige reacties op ernstige stress 0 0,00% 1 4,50%
Overige 20 45,60% 0 0%
Totaal 44 100,00% 22 100,00%