Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied (R&D, niet-universitair)

Sectorcode: 
102
2018 2019
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P611: Burn out 5 55,6% 1 100,0%
L685: Repetitive strain injury (RSI) van elleboog/onderarm 3 33,3% 0 0,0%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 1 11,1% 0 0,0%
Totaal 9 100,0% 1 100,0%