Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied (R&D, niet-universitair)

Sectorcode: 
102
  2017   2018  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P611: Burn out 1 20,00% 5 55,60%
L685: Repetitive strain injury (RSI) van elleboog/onderarm 0 0,00% 3 33,30%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 2 40,00% 1 11,10%
V610: Keratitis foto-electrica / lasogen 2 40,00% 0 0,00%
Totaal 5 100,00% 9 100,00%