Spoor - personenvervoer

Sectorcode: 
77
2018 2019
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P620: Posttraumatische stress-stoornis 12 42,9% 14 56,0%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 4 14,3% 3 12,0%
P611: Burn out 4 14,3% 2 8,0%
L694: Epicondylitis lateralis 1 3,6% 1 4,0%
D613: Contacteczeem  - irritatief (orthoergisch) 0 0,0% 1 4,0%
L690: Adhesieve capsulitis van schouder 0 0,0% 1 4,0%
L695: Epicondylitis medialis 0 0,0% 1 4,0%
R610: Pneumoconiose door anorganisch stof 0 0,0% 1 4,0%
U200: Maligne nieuwvorming van nier en urinewegen 0 0,0% 1 4,0%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 2 7,1% 0 0,0%
P652: Depressieve episode 2 7,1% 0 0,0%
Overige 3 10,8% 0 0,0%
Totaal 28 100,0% 25 100,0%