Aardolie-industrie (o.a. vervaardiging cokes, aardolieraffinage)

Sectorcode: 
13
  2018   2019  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 1 20,0% 4 30,8%
P611: Burn out 1 20,0% 2 15,4%
L694: Epicondylitis lateralis 0 0% 2 15,4%
L691: Fibromatose van fascia palmaris / ziekte van Dupuytren 0 0% 1 7,7%
P609: Overige somatoforme stoornissen 0 0% 1 7,7%
P610: Rouwreactie 0 0% 1 7,7%
P652: Depressieve episode 0 0% 1 7,7%
R659: Pneumonie 0 0% 1 7,7%
B209: Overige nieuwvormingen van lymfoid, hematopoëtisch en verwant weefsel 1 20,0% 0 0%
D612: Contacteczeem  - allergisch 1 20,0% 0 0%
L690: Adhesieve capsulitis van schouder 1 20,0% 0 0%
Totaal 5 100% 13 100%